راهنمای استفاده از پارسکدرز - ارسال اطلاعات تماس و دلیل ممنوعیت آن

امروز 28 شهریور 1398

در پروژه‌های تعریف شده در سایت پارسکدرز متن درخواست پروژه، حکم قرارداد را دارد. همچنین توافقات انجام شده در بخش مبادله پیام سایت به عنوان متمم بر قرارداد درخواست پروژه است. زمانی که پروژه به هر دلیل مطابق درخواست اولیه به انجام نرسد، با تاخیر مواجه شود یا ... داوری با استناد به متن درخواست، پیام‌ها، فایل‌ها و ... رای را صادر خواهد کرد. توافقات انجام شده خارج از بخش تبادل پیام سایت مانند ایمیل، تلفن و غیره به دلیل قابلیت جعل ساده در هنگام درخواست داوری به هیچ عنوان قابل استناد نیستند.

همواره هدف سایت پارسکدرز ایجاد فضایی امن برای برون سپاری پروژه و تضمین امنیت مالی طرفین بوده است. بنابرین برای جلوگیری از تضییع حقوق کاربران همواره از آن‌ها درخواست می‌شود که کلیه مکالمات و توافقات را به صورت واضح در سایت مکتوب کنند و از تبادل اطلاعات تماس و برقراری ارتباط خارج از سایت خودداری کنند.