راهنمای استفاده از پارسکدرز - امنیت مالی کارفرما چطور تضمین می‌شود؟

امروز 28 شهریور 1398

سیستم گروگذاری (یا امانتگذاری) وجه با هدف تضمین امنیت مالی طرفین راه‌اندازی شده است. پس از توافق اولیه کارفرما و مجری، وجه پرداختی خریدار در گرو سایت می‌ماند و پس از تحویل پروژه توسط مجری با اختیار کارفرما، به صورت درصدی یا کامل برای مجری آزاد می‌شود. در پروژه‌هایی با مبلغ بالاتر از یک میلیون تومان این امکان وجود دارد که وجه را به صورت درصدی (پیش پرداخت) گروگذاری کنید. درصورتی که در طی انجام پروژه مشکلی رخ دهد و پروژه مطابق درخواست انجام نشود، در صورتی که حق با کارفرما باشد وجه به صورت کامل به خریدار مسترد خواهد شد.