فهرست پروژه های باز

امروز 30 دی 1396

طراحي نظری یک پهباد

1. مطالعه اجزاي تشکیل دهنده پهباد و جنس اجزای تشکیل دهنده و ابعاد انها
2. مطالعه برد تحریک پذیري اجزا ( آلتراسونیک)
جهت انجام این پروژه ابتدا به بررسي اجزای تشكيل دهنده پهباد پرداخته...
توسط کاربر65138 دو روز پیش با 2 پیشنهاد رسیده