فهرست پروژه های باز

امروز 2 بهمن 1396

آگهی استخدامی قراردادی سالیانه کارشناس بازاریاب درکسب وکار بانکی و فروش به صورت رسمی ودورکاری

آگهی استخدام/ اعلان
به تعداد ی  پرسنل  برای بازاریابی  وفروش محصولات بانکی از جمله دستگاهای خودپرداز –
توسط زرمهریار یک روز پیش

ادمین کانال بازاریابی تلگرام

فوری
با سلام
به تعدادی ادمین نیازمندیم که به تعداد مشحصی از سراسر کشور بازاریاب در شبکه های اجتماعی برای یک فعالیت جذب نمایند
پیش پرداخت داده نمی شود
سه نوع پرداخت وجود دارد:
توسط نبی جوانمردی چهار روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده

ادمین کانال برای جذب بازاریاب در تلگرام

با سلام
به تعدادی ادمین تلگرامی نیاز داریم که به تعداد مشخص شده بازاریاب از سراسر کشور برایمان جذب نمایند  
مدت...
توسط نبی جوانمردی پنج روز پیش با 0 پیشنهاد رسیده

مشاوره بازریابی ارشد فروش

با سلام سایت زیر  آزمون استخدامی در سطح کشور ایجاد کرده 
Zmd.co.ir
باتوجه به اینکه کل وجوه پرداختی  درهنگام ثبت نام  در صورت عدم پذیرش درتست مهارت  بازگشت داده می شود
لذا به کس...
توسط زرمهریار هفت روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده

بازاریابی برای یک شرکت صنعتی

سلامما نیاز به یه بازاریاب داریم که بتونه توی فضای مجازی و یا حقیقی و یا هر دو فروشمون رو ببره بالاتر. توضیحات مربوط به حوزه کاری شرکت در خصوصی اعلام می شود.بازاریاب لازم است تا با بررس...
توسط کاربر29640 یازده روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده