فهرست پروژه های باز

امروز 5 فروردین 1396

نوشتن کد لازم در Tensorflow و Python برای آموزش یک شبکه LSTM برای فایل ارائه شده

کد مورد نیاز به زبان Python با استفاده از ورژن 1.0 از Tensorflow برای خواندن فایل ضمیمه، و آموزش یک شبکه عصبی عمیق LSTM به شکل بهینه مورد نیاز است.
فایل ضمیمه 10 هزار سطر دارد. هر سطر نمایند...
توسط علیرضا ده روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده

خوشه بندی در بانک

با سلام
ی پروژه خوشه بندی مرتبط با بانک میخوام ، پروژه یا با متلب باشد یا spss و کل توضیحات پروژه رو داشته باشد ، اگرspss باشه بهتره،
توسط سارا 1361 چهارده روز پیش با 2 پیشنهاد رسیده