فهرست پروژه های باز

امروز 4 اردیبهشت 1396

تاثیرات مدیریت نت ماشین آلات در یک پروژه خاص

با سلام 
بنده یه مقاله در رابطه با تاثیر مدیریت نت ماشین آلات که باعث افزایش طول دستگاه و کاهش هزینه در یک پروژه عمرانی مثلا پروژه عمرانی آزاد راه تهران به چالوس
که بایدتمامم نکات نگا...
توسط کاربر46019 سه روز پیش با 2 پیشنهاد رسیده