فهرست پروژه های باز

امروز 30 دی 1396

برنامه نویسی موازی با مدل CUDA برروی کارت گرافیک nvidia GPU

فوری
سلام. پروژه یک موازی سازی هست. پیاده سازی یک الگوریتم به صورت موازی بر روی کارت گرافیک nvidia که با مدل برنامه نویسی CUDA انجام می شود. سریال این الگوریتم نوشته شده است و قصد ما مقایسه ی سرعت سریال...
توسط computersciencegenetic سه روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده