فهرست پروژه های باز

امروز 28 مرداد 1396

پیاده سازی یک مقاله در محیط کلود سیم

پروژه ویژه
پیاده سازی یک الگوریتم work flow scheduling به همراه پیاده سازی آزمایشات مقاله با نرم افزار cloud sim و به همراه یک داکیومنت.شبیه سازی در Cloudsim + توضیح کدها و نحوه اجرا در نرم افزار نت بینز در ق...
توسط کاربر53182 چهار روز پیش با 0 پیشنهاد رسیده

پروژه خصوصی

خصوصی
فقط افراد دعوت شده قادر به مشاهده پروژه هستند
توسط کاربر49559 ده روز پیش با 0 پیشنهاد رسیده

{{chat.otherName}}