فهرست پروژه های باز

امروز 2 اردیبهشت 1397

درخواست مقالات انگلیسی با عنوان سواد رسانه ای جدید و سفارش ترجمه

سلام ارادتمند
چند مقاله در زمینه سواد رسانه ای جدید معرفی شود و پس از اینکه استاد یکی از آنها را  تایید کرد ترجمه صورت گیرد.سپاس
لطفا مقاله مدنظرتان و زمان ومبلغ پیشنهاذیتون بفرمایید
توسط دکتر استیو بیست و چهار روز پیش با 5 پیشنهاد رسیده