فهرست پروژه های باز

امروز 1 مرداد 1397

classification-spark-hadoop

با سلام
فایل ضمیمه شده با ابزار اسپارک در محیط cloudera باید انجام گردد.
با تشکر
توسط کاربر79236 ده روز پیش با 2 پیشنهاد رسیده