فهرست پروژه های باز

امروز 29 مهر 1396

اخذ پاسخ چند سوال داده کاوی

جهت انجام یک پروژه دانشجویی سوالاتی در حوزه "داده کاوی" مدنظر است که پاسخ داده شوند
لطفا در مورد تجربیات خود در این حوزه کمی توضیح دهید
در صورتی که با استاندارد CRISP و نرم افزار Mode...
توسط ngh چهار روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده