فهرست پروژه های باز

امروز 1 آبان 1396

انجام پروژه با نرم افزار گمز

سلام
 بهینه سازی های دو سطحی در گمز 
من مدل ریاضی را استخراج کردم
فقط برای اینکه بتوانم مدل را به زبان گمز در بیاورم مشکل دارم
مقاله رو میفرستم 
بررسی کرده و اطلا...
توسط پارس _کاربر سیزده روز پیش با 2 پیشنهاد رسیده