فهرست پروژه های باز

امروز 1 آبان 1396

نیاز به برنامه نویس xamarin ios

سلام
نیاز به برناه نویس xamarin ios برای انجام پروژه ای بر بستر وب سرویس دارم
لطفا دوستانی که این تخصص رو دارند پیام بدن
توسط کاربر38575 سه روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده