فهرست پروژه های باز

امروز 30 خرداد 1397

تغییرات در کنترلر pox با زبان پایتون و شبیه سازی با mininet

در این شبکه هرنودی را که به بیش از 1000 پاکت درثانیه ارسال کند به عنوان نود مخرب در نظر می گیریم که برای تست از پروتکل UDP استفاده می کنبم. جهت شمارش تعداد پاکت ها برای هر نود یک کانتر در نظر گرفته...
توسط mehdi4247 پنج ساعت پیش با 0 پیشنهاد رسیده

پروژه مخفی

مخفی آگهی استخدام/ اعلان
برای مشاهده اطلاعات پروژه لطفا وارد شود
توسط منظومه یک روز پیش