فهرست پروژه های باز

امروز 2 بهمن 1396

حل تعداد ۸ سوال محاسبات عددی

با سلام تعداد ۸ سوال محاسبات عددی دارم که تا سه شنبه شب ساعت ۱۱ لازم دارم.
لطفا قیمت پیشنهادی خود را بدهید.
سوالات را پیوست کردم.
توسط fateme63623 هفت روز پیش با 2 پیشنهاد رسیده

حل تمرین درس نظریه گروه

فوری
حل 11تا تمرین از درس نظریه گروه تدریس استاد کریمی پور از دانشگاه شریف.
این 11تا سوال از فصل  گروه های ماتريسيه.
نهایت تا 25ام ميخوامش.
توسط Hani 46872 دوازده روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده