فهرست پروژه های باز

امروز 3 بهمن 1396

REACT NATIVE + Interacting with Other Apps

اپی که در ان کاربر وارد شود و ثبت نام کند و سپس مبدا و مقصد خود را در نقشه تعیین کند(مثل اپ اسنپ) و سپس این اطلاعات به اپ اسنپ موجود در موبایل رفته و قیمتی که اپ اسنپ در نظر...
توسط کاربر64760 ده روز پیش با 0 پیشنهاد رسیده