فهرست پروژه های باز

امروز 2 آبان 1396

ادغام دیتابیس Radis

من میخواستم دوتا دیتابیس ردیس رو با هم مرج کنم طبق توضیحات تا ی جاهایی هم پیش رفتم ی مشکلی ک دارم میگه دستور پیدا نشده همچین چیزی نمیدونم مشکل از چیه میشه
چون من همه کاری ش کردم فقط ی دستور...
توسط esikley یازده روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده