فهرست پروژه های باز

امروز 4 اردیبهشت 1396

کمک برای پیاده سازی فرم ساز

سلام من یک فرم ساز قراره طراحی کنم تحلیلش را هم دقیق انجام شده و میدونم چی میخوام خودمم کد نویسم فقط میخوام یک شخصی باشه که کنار دستم موردی خوردم مشکلی بود کمکم کنه مشکلاتم را حل کنه تا زودتر تحویل...
توسط Genius شش ساعت پیش با 0 پیشنهاد رسیده