فهرست پروژه های باز رفع اشکال

امروز 3 بهمن 1397

حل سوالات ریاضی مهندسی

سلام  ضمن خسته نباشید
حدود  32   سوال می باشد 
مباحث سال شامل    سری فوریه / تبدیل فریه / معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی/  / اعداد مختلط/ توابع مختلط/  توابع مقدماتی / نگاشت کانفورم...
توسط noth سه روز پیش با 3 پیشنهاد رسیده