مشاهده پروفایل کاربر104933

امروز 1 مهر 1398

مهارت ها

پروژه علمی

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.

ترجمه بخشی از مقاله همراه با تایپ حرفه ای

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


10 مرداد 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

موفق باشید

مخفی

8 مرداد 1398


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتهیه پرسشنامه از استاندارد iso 27001

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

کارفرمایی بسیار خوش برخورد، با حوصله و فهمیده هستند


27 تیر 1398


تایپ از روی PDF

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

تشکر از ایشون


24 تیر 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

500,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


ایجاد Confusion matrix برای یک image binary classification

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 اسفند 1397