مشاهده پروفایل Information Sciences

امروز 28 اسفند 1397

ترجمه متن تخصصی علوم آزمایشگاهی

بدون امتیاز

60،000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

10،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله در زمینه متن کاوی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30،000 تومان

تشکر از اعتماد شما دوست گرامی


23 اسفند 1397


ترجمه مقاله علمی حوزه متن کاوی

بدون امتیاز

5،040 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه انگلیسی به فارسی متنی در خصوص text mining

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40،000 تومان

تشکر دوست عزیز


18 اسفند 1397