مشاهده پروفایل کاربر117879

امروز 2 شهریور 1398

مهارت ها

پروژه پردازش گفتار و تصدیق هویت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

76,000 تومان

بسیار متشخص و محترم هستند. متشکرم از ایشان.


23 تیر 1398


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشگزارش کامل سه مقاله speaker identification

بدون امتیاز

53,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 تیر 1398


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه یک مقاله تخصصی هوش مصنوعی بازیابی تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

خریدار محترمی هستند.


1 تیر 1398


ترجمه تخصصی در حوزه بازیابی تصویر(image retrival)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

موفق باشید.

فوری

27 خرداد 1398