مشاهده پروفایل sivHD

امروز 16 خرداد 1399

تولید محتوا

وردپرس

تبلیغات گوگل


تایپ چند صفحه عکس بصورت دقیق و بدون مشکل

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ چند صفحه بصورت دقیق و بدون مشکل

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ فصل دوم مقاله پیوست شده

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسی به انگلیسی دو تا متن

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه یک متن از فارسی به انگلیسی به صورت دقیق

بدون امتیاز

42,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


12 بهمن 1398


تایپ متن پیوستی به صورت کامل حتی جدول ها

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

8,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله 7 صفحه ب صورت تخصصی

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 15 صفحه - سریع و بدون غلط

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,000 تومان

با تشکر از کارفرمای محترم


8 آذر 1398