مشاهده پروفایل Comrade

امروز 2 اسفند 1398

مهارت ها

تایپ 50 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

خوش قول خوش اخلاق خوش رفتار منصف صبور


25 دی 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

21 بهمن 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

1,000,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.

خصوصی