مشاهده پروفایل CFD-MATLAB Consultant

امروز 1 اردیبهشت 1400

مدارک اخذ شده

  • دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

زبان خارجی

  • زبان انگلیسی

تخصص

  • برنامه نویسی با MATLAB
  • کد های CFD (دینامیک سیالات محاسباتی) و CHT (انتقال حرارت محاسباتی)
  • پیاده سازی کدهای مبتنی بر روشهای تفاضل متناهی (Finite Differences) و حجم متناهی (Finite Volume)
  • تحلیل های سیالاتی و انتقال حرارتی با نرم افزارهای Ansys FLUENT و Ansys CFX
  • تحلیل های ریاضیاتی و محاسباتی در MAPLE 
  • کد نویسی روشهای محاسبات عددی از قبیل میانه یابی، انتگرال گیری، حل معادله و دستگاه معادلات خطی و غیرخطی، معادلات دیفرانسیل عادی و جزئی و ..
  • پیاده سازی الگوریتمها در قالب کدهای محاسباتی
  • حل تحلیلی مسائل انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت هدایت، مکانیک سیالات پیشرفته، ریاضیات مهندسی و محاسبات عددی

تمرین ریاضی با متلب (664)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بسیار سریع و عالی


31 فروردین 1400


اثبات رابطه در درس کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

خیلی عالی و سریع و مرتب انجام شد


25 فروردین 1400


تمرین مکانیک سیالات با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

بی نطیر هستند ایشون


21 فروردین 1400


تمرین درس مکانیک سیالات با متلب 7339

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

بی نظیر هستند ایشون


21 فروردین 1400


پاداش

120,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشحل یک معادله انرژی با توجه به شرایط مرزی و بدست آوردن نمودار آن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

با شخصیت و فوق العاده حرفه ای.


18 فروردین 1400


شبیه سازی پروژه پیوستی در متلب مکانیک سیالات پیشرفته

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

خیلی حرفه ای و سریع پروژه را تحویل دادند به امید همکاری های بیشتر


16 فروردین 1400


محاسبات عددی با متلب ( 543)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

تحویل به سرعت و کار عالی. ممنونم از مجری محترم


12 فروردین 1400


پروژه متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

فوق العاده حرفه ای در کار و شخصیتی محترم.


12 فروردین 1400


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشحل عددی معادله ی موج با روشهای مختلف

جزییات بیشتر

روش حجم محدود در شبکه ی بی سازمان

جزییات بیشتر

جریات سیال مذاب در قالب

جزییات بیشتر

تحلیل بارگذاری پیوسته روی تیر

جزییات بیشتر

پروفیل سرعت سیال خروجی از یک جت

جزییات بیشتر

رویه های فضایی درجه ی دوم

جزییات بیشتر

پروفیل دما در گرمایش لیزری یک بافت

جزییات بیشتر

محاسبه ی ساعت خورشیدی

جزییات بیشتر

پیدا کردن ریشه توابع

جزییات بیشتر