مشاهده پروفایل CFD-MATLAB Consultant

امروز 18 اردیبهشت 1400

مدارک اخذ شده

  • دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

زبان خارجی

  • زبان انگلیسی

تخصص

  • برنامه نویسی با MATLAB
  • کد های CFD (دینامیک سیالات محاسباتی) و CHT (انتقال حرارت محاسباتی)
  • پیاده سازی کدهای مبتنی بر روشهای تفاضل متناهی (Finite Differences) و حجم متناهی (Finite Volume)
  • تحلیل های سیالاتی و انتقال حرارتی با نرم افزارهای Ansys FLUENT و Ansys CFX
  • تحلیل های ریاضیاتی و محاسباتی در MAPLE 
  • کد نویسی روشهای محاسبات عددی از قبیل میانه یابی، انتگرال گیری، حل معادله و دستگاه معادلات خطی و غیرخطی، معادلات دیفرانسیل عادی و جزئی و ..
  • پیاده سازی الگوریتمها در قالب کدهای محاسباتی
  • حل تحلیلی مسائل انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت هدایت، مکانیک سیالات پیشرفته، ریاضیات مهندسی و محاسبات عددی

پروژه خصوصی

بدون امتیاز

170,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.

مخفی


پاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه متلب(14845))/

بدون امتیاز

110,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه cfd با استفاده از متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

عملکرد بسیار عالی


18 اردیبهشت 1400


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

بسیار انسان شریفی هستند و از همه لحاظ وقت شناس. بسیار ممنونم

خصوصی

14 اردیبهشت 1400


تمرین معادلات دیفرانسیل با متلب (799)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مثل همیشه عالی


14 اردیبهشت 1400


بی بعد سازج معادله گرما

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بسيار حرفه ای و متخصص. رضایت کامل. بسيار عالی.


11 اردیبهشت 1400


تمرین متلب (725)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

مجری کار بلد و عالی و سریع


4 اردیبهشت 1400


تمرین ریاضی با متلب (664)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بسیار سریع و عالی


31 فروردین 1400


اثبات رابطه در درس کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

خیلی عالی و سریع و مرتب انجام شد


25 فروردین 1400


در حال بارگذاری ...

حل عددی معادله ی موج با روشهای مختلف

جزییات بیشتر

روش حجم محدود در شبکه ی بی سازمان

جزییات بیشتر

جریات سیال مذاب در قالب

جزییات بیشتر

تحلیل بارگذاری پیوسته روی تیر

جزییات بیشتر

پروفیل سرعت سیال خروجی از یک جت

جزییات بیشتر

رویه های فضایی درجه ی دوم

جزییات بیشتر

پروفیل دما در گرمایش لیزری یک بافت

جزییات بیشتر

محاسبه ی ساعت خورشیدی

جزییات بیشتر

پیدا کردن ریشه توابع

جزییات بیشتر