مشاهده پروفایل 122221

امروز 5 اسفند 1398

پروژه درسی داده کاوی

امتیاز 9.00 (عالی)

100,000 تومان

بسیار کار بلد


8 بهمن 1398پروژه رپیدماینر(1927)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

170,000 تومان

عالی انجام دادن.تشکر


6 بهمن 1398


پروژه داده کاوی توسط نرم افزارrapidminer-studio-9.4.1 میخواهم انجام شود.

بدون امتیاز

225,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

آگهی استخدام/ اعلان

27 دی 1398


متن ریاضی و مدیریت مالی

بدون امتیاز

48,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشویرایش مقاله

بدون امتیاز

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


16 دی 1398


داده کاوی با برنامه Rapidminer

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

با هماهنگی عالی و وقت شناسی دقیق.


10 دی 1398