مشاهده پروفایل خدمات کامپيوتري فرازين

امروز 21 آذر 1398

بابيش از10 سال سابقه کارانتشاراتي ومترجمي
انجام کليه امورکامپيوتري (تايپ فارسي - لاتين) ترجمه کليه متون - انجام تحقيقات دانشگاهي - انجام پروژه هاي power point - word-excel-autocad-pdf


جمع آوري عکس ماشين

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

خوب و در زمان مناسب


19 آذر 1393
رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه متن شيمي

0.00 (بدون امتیاز)

70,000 تومان


25 اسفند 1392


تايپ 30 صفحه فارسي ـ سري 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

انصافاً براي اين همه دقت و تعهد و احساس مسئوليت نمره ي 1000 هم کم است. اين مجري آن قدر با مسئوليت و دقيق و حرفه اي عمل مي کند و کار را به شکلي که خريدار خواسته حتي زودتر از موعد و کامل و دقيق تحويل مي دهد من از ايشان نهايت تشکر را دارم و به تمام خريداراني که روي کارشان حساس هستند و عجله دارند و قيمت مناسب در مقابل کار خوب مي خواهند توصيه ميکنم از اين مجري استفاده کنند که هرگز پشيمان نخواهند شد موفق باشيد


21 خرداد 1393


بازبيني ترجمه مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

عالي و سريع


1 بهمن 1392


پروژه

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.
تحيق جامعه شناسي شهري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


20 آذر 1392


تحقيق جغرافياي شهري 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

کارشون رو به خوبي انجام دادند اميدوارم همکاريمون ادامه دار باشد


19 آذر 1392


پروژه +علوم تربيتي1

بدون امتیاز

7,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تحقيق حقوق

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تحقيق جغرافياي شهري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

کارشون رو به خوبي مثل دفعه قبل انجام دادند اميدوارم همکاريمون ادامه دار باشد


19 آذر 1392


تايپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


23 اردیبهشت 1393


نوشتن مقاله با محوريت تربيت اسلامي و فضاي مجازي(چالش ها و راهکارها)

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تايپ

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تايپ

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فوري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

135,000 تومان

بابت اعتماد و صبري که داشتيد ممنون به اميد همکاري بعدي


17 اردیبهشت 1393


ترجمه فوري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

26,000 تومان

بابت اعتماد مجدد و صبري که داشتيد ممنون به اميد همکاري بعدي


17 اردیبهشت 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

17,000 تومان

مجري نسبت به انجام پروژه اقدام نکرد.


16 اردیبهشت 1393


ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

17,000 تومان


16 اردیبهشت 1393


ترجمه

امتیاز 7.00 (خوب)

19,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 اردیبهشت 1393


يافتن کتاب

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 اردیبهشت 1393


تحقيق

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.