مشاهده پروفایل 22۵۰۵۰

امروز 12 آذر 1400

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

حل تمرین درس برنامه ریزی خطی و غیرخطی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

70,000 تومان

همکاری خوبی بود.


7 آبان 1400


حل تمرین درس مدلسازی و شبیه سازی رشته برق

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 مهر 1400


نوشتن قسمت روش تحقیق یک پرپوزال کلاسی

بدون امتیاز

25,200 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.شبیه سازی مقاله

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 شهریور 1400


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنوشتن یه پرپوزال تمرینی نه اصلی

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 شهریور 1400


تمرین برای درس شناسایی سیستم

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تحقیق چند مقاله در رابطه با توربین های بادی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 اردیبهشت 1400


خلاصه نویسی سه مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

100,000 تومان

کارفرمای بسیار محترمی هستند امیدوارم همیشه موفق باشند.


3 فروردین 1400


رای داوری
داور پارسکدرز

تمرین درس شناسایی سیستم

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری در مهلت مقرر پاسخگو نبود و حاصل کار را تحویل نداد، پروژه با رای داوری لغو شد.


11 اسفند 1399


در حال بارگذاری ...