مشاهده پروفایل کاربر249517

امروز 12 مرداد 1400

مهارت ها

تمرین درس شبکه های عصبی مصنوعی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

همکاری خوبی بود


19 تیر 1400


تمرین درس پردازش سیگنال های دیجیتال

بدون امتیاز

140,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه ی مقاله مربوط به درس شبکه های عصبی

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

35,000 تومان

همکاری خوبی بود.


5 تیر 1400


تمرین درس پردازش سیگنالهای دیجیتال

بدون امتیاز

220,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه ي مقاله ي درس الكترونيك ديجيتال

امتیاز 9.00 (عالی)

50,000 تومان

همکاری خوبی بود.


13 خرداد 1400


ترجمه ی مقاله مربوط به درس شبکه های عصبی

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.بررسی اثر همشنوایی سیم های مجاور برتاخیر انتشار

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.الگوریتم آموزش پرسپترون

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 فروردین 1400


بافرگذاری اتصالات میانی درس الکترونیگ دیجیتال ّ

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.برنامه نویسی بامتلب توسط الگوریتم هب

امتیاز 9.00 (عالی)

30,000 تومان

بسیار خوب


10 فروردین 1400


در حال بارگذاری ...