مشاهده پروفایل 101

امروز 30 مهر 1396

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ايجاد پاورپوينت از پايان نامهnahid10 اردیبهشت 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)فصل دوم پايان نامه مهندسي عمرانasadi44441 اردیبهشت 1395
0.00 (بدون امتیاز)انجام ترجمه شماره 8 عربرای داوری داور پارسکدرز 14 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)انجام ترجمه شماره 8 عربکاربر2690714 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)انجام ترجمه شماره 8 عرب2551114 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)نوشتن مقاله براي کنفرانسme19884 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله شماره ا جوادسيما6619 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مديريت سيستم اطلاعاتي - هادي 1مهندس برق-کنترل19 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مديريت سيستم اطلاعاتي - هادي 1رای داوری داور پارسکدرز 19 اردیبهشت 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مديريت سيستم اطلاعاتي - هادي 2مهندس برق-کنترل19 اردیبهشت 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله رشته تربيت بدني يعقوبMahoor16 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ويرايش ترجمه دو عدد مقاله ترجمه شدهمحمدي 0124 فروردین 1394
0.00 (بدون امتیاز)ويرايش ترجمه دو عدد مقاله ترجمه شدهرای داوری داور پارسکدرز 24 فروردین 1394
0.00 (بدون امتیاز)ويرايش ترجمه دو عدد مقاله ترجمه شدهSasan_9124 فروردین 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه شماره 5 کاظمسيما6617 فروردین 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه چکيده مقالاتمترجم پارس کدرز25 اسفند 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله شماره 1 - احمديمهندس برق-کنترل22 اسفند 1393
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه مقاله شماره 2 - احمديali16 اسفند 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه شماره 1 - کريميMr.Miri16 اسفند 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله شماره 4- احمديمهندس برق-کنترل16 اسفند 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله شماره 5 - احمديمهندس برق-کنترل15 اسفند 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله شماره 6 - احمديسيما6615 اسفند 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه شماره 2 - کريميسيما6612 اسفند 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقالهSasan_9111 اسفند 1393
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله شماره 5 - کمسيما66
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله شماره 1 - کمSasan_91
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله شماره 6 - کمSasan_91
0.00 (بدون امتیاز)پروژه کلاسي درس تکنولوژي بتنmehdimazaheri
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه يک برگ مقاله انگليسيMr.Miri
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه متن - ترابيSasan_91
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه شماره 3 - کريميمترجم :)
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله شماره 3 - احمديMr.Miri
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه شماره 3 ج.حسينيvahidkpax
0.00 (بدون امتیاز)نوشتن مقاله علمي پژوهشي از پايان نامه رشته روانشناسيmehdimazaheri
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه چکيدهali
0.00 (بدون امتیاز)انجام ترجمه رشته مهندسي عمران - سازه25511
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه خوزم - اولسيما66
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مديريت سيستم اطلاعاتي - هادي 4سيما66
0.00 (بدون امتیاز)انجام ترجمه شماره 5 عرب71mahi
0.00 (بدون امتیاز)انجام ترجمه شماره 6 عربساحارا
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه شماره 1 نيلوسيما66
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه شماره 552 هاديکاربر26907
0.00 (بدون امتیاز)انجام ترجمه شماره 4 عرب71mahi
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقالهSasan_91
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه شماره 8 کاظمسيما66
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه شماره 7 کاظمسيما66
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه شماره 6 کاظمسيما66