مشاهده پروفایل MHRZ

امروز 30 مرداد 1398

ترجمه بیش از هزار مقاله و تحقیق علمی و ... از زبان انگلیسی به زبان فارسی

ترجمه و چاپ 4 جلد کتاب به عنوانهای :

راهنمای جامع کاربران iPod touch

راهنمای جامع کاربران Mac

طراحی سیستم مدیریت محتوا با استفاده از PHP و jQuery

راهنمای کاربران شبکه های اجتماعی ( فیسبوک )