مشاهده پروفایل حسین

امروز 28 مرداد 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)پياده سازي مقالهDonAmin17 اسفند 1394
0.00 (بدون امتیاز)مقاله واسه الگوريتم هاي موازي و پياده سازي اش با mpiفارس کدرز9 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)مقاله واسه الگوريتم هاي موازي و پياده سازي اش با mpiرای داوری داور پارسکدرز 9 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)گزارش از برنامه نوشته شدهprogramer110
?سيستم عامل پيشرفتهprogramer110
{{chat.otherName}}