مشاهده پروفایل کاربر28630

امروز 27 آبان 1396

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درسیراسخ22 آبان 1396
امتیاز 7.00 (خوب)ترجمه دو مقاله-2محمد امین حسینی16 آبان 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه دو مقاله-1ایکاد16 آبان 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درسیMilad-72428 مهر 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درسیengineer-255112 خرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درسیengineer-25515 خرداد 1396
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه درسیرای داوری داور پارسکدرز 4 خرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه برای درسengineer-255117 اردیبهشت 1396
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه درسیرای داوری داور پارسکدرز 6 اردیبهشت 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درسیمترجم-7741 اردیبهشت 1396
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)مدل سازی هماهنگ سازی سیگنال کنترل چند ترافیک : یک رویکرد تئوری بازی مارکوف زنجیره ایرای داوری داور پارسکدرز 24 فروردین 1396
امتیاز 9.00 (عالی)حل مشکل ترافیک با روش مارکوفzenderod29 فروردین 1396
0.00 (بدون امتیاز)روشی برای جست و جو متمرکز با استفاده از ترکیبی از ساختار لینک و شباهت محتوارای داوری داور پارسکدرز 15 فروردین 1396
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)ترجمه درسیMania26515 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درسیahsan12 فروردین 1396
?پاداشمترجم-774
?ترجمه درسی مرتبط با شبکه های اجتماعیمترجم-774
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غیر تخصصی1-1567811 آذر 1395
?ترجمه غیر تخصصی-1asadi4444
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غیر تخصصیبهروز25 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غیر تخصصیاشنا31 شهریور 1395
امتیاز 7.00 (خوب)ترجمه غیر تخصصیafsaneh-158724 مرداد 1395
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه غیر تخصصیsaeed-16955 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غير تخصصي-1LimboSage26 اردیبهشت 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غير تخصصي - 2بهروز25 اردیبهشت 1395
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه غير تخصصيqazaljalilian19 اردیبهشت 1395
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه غير تخصصيSaeed Farhadi-15828 اردیبهشت 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غير تخصصيمهندس مهدی سعیدی2 اردیبهشت 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غير تخصصي - 3بهروز1 اردیبهشت 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غير تخصصيکاربر3462529 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غيرتخصصيzahra jam20 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ي تخصصيAref.RF-99417 تیر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه غير تخصصيthink
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه غير تخصصيz-1469
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه غير تخصصيehdi
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه غير تخصصي-2طوفان-1606
0.00 (بدون امتیاز)طراحي بازي bounce با open glAlireza
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه ي تخصصيکاربر28376
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه غير تخصصي - 2z-1469