مشاهده پروفایل کاربر28630

امروز 1 شهریور 1396

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درسیengineer12 خرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درسیengineer5 خرداد 1396
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه درسیرای داوری داور پارسکدرز 4 خرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه برای درسengineer17 اردیبهشت 1396
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه درسیرای داوری داور پارسکدرز 6 اردیبهشت 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درسیمترجم1 اردیبهشت 1396
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)مدل سازی هماهنگ سازی سیگنال کنترل چند ترافیک : یک رویکرد تئوری بازی مارکوف زنجیره ایرای داوری داور پارسکدرز 24 فروردین 1396
امتیاز 9.00 (عالی)حل مشکل ترافیک با روش مارکوفzenderod29 فروردین 1396
0.00 (بدون امتیاز)روشی برای جست و جو متمرکز با استفاده از ترکیبی از ساختار لینک و شباهت محتوارای داوری داور پارسکدرز 15 فروردین 1396
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)ترجمه درسیMania26515 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درسیahsan12 فروردین 1396
?پاداشمترجم
?ترجمه درسی مرتبط با شبکه های اجتماعیمترجم
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غیر تخصصی1-1hamed11 آذر 1395
?ترجمه غیر تخصصی-1asadi4444
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غیر تخصصیبهروز25 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غیر تخصصیاشنا31 شهریور 1395
امتیاز 7.00 (خوب)ترجمه غیر تخصصیafsaneh24 مرداد 1395
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه غیر تخصصیsaeed5 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غير تخصصي-1LimboSage26 اردیبهشت 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غير تخصصي - 2بهروز25 اردیبهشت 1395
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه غير تخصصيqazaljalilian19 اردیبهشت 1395
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه غير تخصصيSaeed Farhadi8 اردیبهشت 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غير تخصصيمهندس مهدی سعیدی2 اردیبهشت 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غير تخصصي - 3بهروز1 اردیبهشت 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غير تخصصيکاربر3462529 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه غيرتخصصيzahra jam20 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ي تخصصيAref.RF17 تیر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه غير تخصصيthink
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه غير تخصصيz
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه غير تخصصيehdi
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه غير تخصصي-2طوفان
0.00 (بدون امتیاز)طراحي بازي bounce با open glAlireza
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه ي تخصصيکاربر28376
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه غير تخصصي - 2z
{{chat.otherName}}