مشاهده پروفایل علی

امروز 29 مهر 1396

سابقه ی ترجمه به مدت یک سال

ترجمه عمومی فارسی به انگلیس و انگلیسی به فارسی

ترجمه ی تخصصی پزشکی و زمینه های مرتبط از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

دانشجوی سال سوم پزشکی.


ترجمه یک صفحه متن پزشکی تا فردا

بدون امتیاز

7,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه مقاله پزشکی

بدون امتیاز

40,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.دانلود کتاب با عنوان hand book......

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه تخصصي پزشکي 2

بدون امتیاز

120,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.

خصوصی


ترجمه تخصصي پزشکي 1

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.

خصوصی


ترجمه تخصصي پزشکي 3

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.

خصوصی


ترجمه متن تخصصي پزشکي (انگليسي به فارسي)

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

25,000 تومان

به جز چند مورد جزئي، ترجمه ايشون خيلي خوب بود و خيلي خوش قول هستن. همکاري با ايشون رو به همه پيشمهاد ميدم.


7 اردیبهشت 1395


ترجمه 4 مورد چکيده يک صفحه اي پزشکي تا 6 بعد ازظهر امروز

بدون امتیاز

24,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.
امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ی پزشکیasadi44447 آبان 1395
?ترجمه ی متن حقوقvirtouso
?ترجمه تخصصی پزشکی دو روزهMahoor
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 3رای داوری داور پارسکدرز 4 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 5abd14 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 4abd11 مرداد 1395
?ترجمه تخصصی متن امنیتی اطلاعاتیIT_One8 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 2abd11 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ي بيو ديزلSasan_9116 آذر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه ي شيميرای داوری داور پارسکدرز 24 آبان 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه ي شيميگروه تخصصی ترجمه24 آبان 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه فوريmhs.m23 آبان 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)فوري ترجمه ي شيمي فوريMohammad9 آبان 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ي منطق فازيshahryari93us11 آذر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه ي کامپيوتريvirtouso
?ترجمه ي پزشکي تخصصيMahoor3 تیر 1395
?ترجمه ي شيميکاربر30903
?ترجمه مهندسي صنايعسمير
?فوري - ترجمه منطق فازي 5مترجم پارس کدرز