مشاهده پروفایل پارس _کاربر

امروز 22 مهر 1398

بکوش عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه تو به آن مینگری

با خدا باش پادشاهی کن


مهارت ها

پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


20 مهر 1398


انجام فصول پایان نامه هوش مصنوعی

بدون امتیاز

900,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.دو تمرین ساده با پایتون

بدون امتیاز

180,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه هشتاد صفحه

بدون امتیاز

120,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه هشتاد صفحه

0.00 (بدون امتیاز)

155,000 تومان

مجری در موعد مقرر نسبت به تحویل پروژه اقدام نکرد.


14 مهر 1398


شبیه سازی مقاله برق قدرت با متلب

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه کامپیوتر با متلب

بدون امتیاز

350,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه پردازش تصویر با متلب

0.00 (بدون امتیاز)

200,000 تومان

پروژه با تاخیر زیاد تحویل شد و مورد پذیرش قرار نگرفت. پروژه با رای داوری لغو گردید.


7 مهر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه کلودسیم

0.00 (بدون امتیاز)

400,000 تومان

مجری پاسخگو نبود. پروژه در مهلت مقرر تحویل نشد و با رای داوری لغو گردید.


7 مهر 1398


انجام پروژه پایتون

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


20 مهر 1398


اصلاح پروپزال

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری خوبی بود.


20 مهر 1398


انجام پروژه آردینو

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه برق قدرت مبدل ژنراتور

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

مودب و عالی


4 مهر 1398


انجام تمرین مخابرات

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه با نرم افزار R

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه منطق فازی

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشانجام پروژه آردینو

بدون امتیاز

140,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


30 شهریور 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه پروتئوس

0.00 (بدون امتیاز)

60,000 تومان

مجری در موعد مقرر نسبت به تکمیل پروژه اقدام نکرد.


28 شهریور 1398


انجام پروژه هوافضا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

تعریف مساله مناسب بود به همین دلیل کار نیز بی دردسر تحویل داده شد. مرسی


3 مهر 1398


انجام تمرین پردازش تصویر

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 مهر 1398


دادن موضوع مقاله

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه ایلاسیتور

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود


28 شهریور 1398


انجام پروژه مدل سازی صنایع

بدون امتیاز

210,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه R

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ادامه انجام پروژه کنترل

امتیاز 9.00 (عالی)

300,000 تومان

آدم حرفه ای


24 شهریور 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه مخابرات

0.00 (بدون امتیاز)

480,000 تومان

بعد از سپری شدن مدت زیادی از اتمام مهلت پروژه، مجری از انجام کار انصراف داد.


16 شهریور 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه کنترل با متلب

0.00 (بدون امتیاز)

400,000 تومان

مجری به دلیل مشکل شخصی از انجام کار انصراف داد.


16 شهریور 1398


انجام پروژه الگوریتم ژنتیک با متلب

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه مدل سازی با گمز

امتیاز 10.00 (ممتاز)

210,000 تومان

بسیار فعال و عالی


16 مهر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام تمرین ساده سی شارپ

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

مجری در مهلت مقرر پروژه را تحویل نداد و از انجام پروژه انصراف داد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


14 شهریور 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه کنترل با متلب

0.00 (بدون امتیاز)

380,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و در مهلت مقرر پروژه را تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو شد.


13 شهریور 1398


انجام پروژه R

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 شهریور 1398


تمرین ساده با مینی تب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

فعال تریم خریدار در پارسکدرز - به امید همکاری بیشتر


15 شهریور 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه مکانیک با ایلاستریتور

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان

پروژه با رای داوری و تایید خریدار مورد پذیرش قرار گرفت.


10 شهریور 1398


توضیحات راجب کد متمتیکا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیارخوب


9 شهریور 1398


انجام دو تمرین ساده کنترل با متلب

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه انسیس عمران

بدون امتیاز

109,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه word

بدون امتیاز

23,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


10 شهریور 1398


انجام پروژه ویزیو

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 شهریور 1398


تمرین ساده جاوا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود خوش برخورد بودند


9 شهریور 1398


انجام پروژه ویزیو

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه پردازش تصویر

بدون امتیاز

270,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه یادگیری عمیق با متلب

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه اسمبلی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

170,000 تومان

بسیار عالی تشکر


30 مرداد 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه کنترل با متلب

0.00 (بدون امتیاز)

250,000 تومان

مجری بعد از گذشت بیش از نیمی از مهلت انجام پروژه انصراف داد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


29 مرداد 1398


انجام پروژه مخابرات

بدون امتیاز

225,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 مرداد 1398


انجام پروژه با مینی تب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

همکاری خیلی خوبی بود


2 شهریور 1398


پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشانجام پروژه فازی مطابق با توضیحات ÷

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 شهریور 1398


انجام پروژه با کلودسیم

بدون امتیاز

500,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه کلودسیم

بدون امتیاز

500,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 مهر 1398


انجام پروژه پایتون

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه cdn

0.00 (بدون امتیاز)

750,000 تومان

علیرغم تمدید چندباره مهلت انجام پروژه، مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


24 مرداد 1398


انجام پروژه انسیس فلوئنت

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه hfss

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه کنترل کننده با متلب

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 شهریور 1398انجام پروژه شبکه عصبی

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه الکترونیک با cadance

0.00 (بدون امتیاز)

175,000 تومان

مجری قادر به انجام پروژه نبود، پروژه با رای داوری لغو گردید.


21 مرداد 1398


انجام پروژه انسیس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار عالی


30 مرداد 1398


انجام پروژه مکانیک با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر


30 مرداد 1398


طراحی پرسشنامه و تحلیل آماری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری با ایشان توصیه می شود


5 شهریور 1398


انجام پروژه داده کاوی با پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

مثل همیشه عالی


19 مرداد 1398


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنوشتن گزارش از موضوع شبکه عصبی

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

100,000 تومان

کمی تاخیر در پاسخگویی داشتند


24 مرداد 1398


انجام تخصصی پروژه کامسول

بدون امتیاز

550,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام تمرین پردازش سیگنال

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

بسیارعالی


17 مرداد 1398


انجام پروژه مکانیک با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

یکم هماهنگی ها دیر انجام میشه ولی بلاخره میشه . مرسی


19 مرداد 1398


تمرین ساده کنترل با متلب

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 مرداد 1398


تمرین ساده کنترل با متلب

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 مرداد 1398


انجام پروژه شیمی با اسپن

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تمرین ساده لومریکال

بدون امتیاز

130,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه به زبان pi با کامپایلر micro c

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود


16 مرداد 1398


انجام پروژه مهندسی پزشکی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

خیلی عالی


16 مرداد 1398


انجام پروژه کامسول

بدون امتیاز

240,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 مرداد 1398


انجام پروژه هوش مصنوعی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 مرداد 1398


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشانجام پروژه درس اجزا محدود با متلب

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 شهریور 1398


انجام پروژه صنایع با نرم افزار ed

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 مرداد 1398


انجام تمرین متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

همکاری خوبی بود


17 مرداد 1398انجام پروژه گمز

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

ایشان بسیار با صبر و حوصله هستند


3 شهریور 1398


انجام پروژه مخابرات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

450,000 تومان

طی اجرا بسیار هماهنگ بودند و به موقع مبلغ رو آزاد کردند


19 مرداد 1398


انجام پروژه الگوریتم ژنتیک با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

گاهی اوقات پروژه ها خوب تعریف نمی شود اما در کل پیگیر هستند . ممنون


14 مرداد 1398


انجام پروژه اکسل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

ایشان بسیار فعال و پویا هستند


12 مرداد 1398


انجام تمرین ساده متلب

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه آباکوس

بدون امتیاز

119,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 شهریور 1398


انجام پروژه گمز

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 مرداد 1398


انجام پروژه مخابرات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

طی اجرا بسیار هماهنگ بودند و به موقع مبلغ رو آزاد کردند


15 مرداد 1398


انجام یک قسمت پروژه مکانیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

پروژه به خوبی تعریف شده بود موفق باشید


14 مرداد 1398


انجام پروژه کنترل

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 مرداد 1398


انجام پروژه مخابرات با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

همکاری خوبی بود به امید همکاری بیشتر


17 مرداد 1398


انجام تمرین پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود.با تشکر فراوان


6 مرداد 1398


انجام تمرین hspice

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

بسیار عالی


12 مرداد 1398


انجام تمرین عمران با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

از همکاری دوباره با ایشان بسیار راضی و خوشحال هستم. به امید همکاری بیشتر.


15 مرداد 1398


انجام چند تمرین راینو معماری

بدون امتیاز

73,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


10 مرداد 1398حل دستی پروژه مکانیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

پروژه سنگینی بود اما همکاری خوبی بود.


7 مرداد 1398


شبیه سازی مقاله برق کنترل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

با تشکر از اینکه بهم اعتماد کردین. به امید همکاری مجدد


22 مرداد 1398


انجام پروژه با نرم افزار آمنت OMNET

بدون امتیاز

600,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه آمنت

بدون امتیاز

800,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه کتیا

امتیاز 3.00 (ضعیف)

100,000 تومان

تاخیر در پرداخت نهایی


12 مرداد 1398


انجام پروژه پروتئوس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

از همکاری با ایشون خوشحال شدم.


15 مرداد 1398انجام پروژه مدیریت صنعتی

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه اکسل

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 مرداد 1398


انجام پروژه تحقیق در عملیات

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 مرداد 1398


انجام پروژه گمز

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

خریدار در تعامل بسیار عالی با مجری هستند


8 مرداد 1398


انجام تمرین ساده گمز

امتیاز 5.00 (متوسط)

30,000 تومان

عدم پایبندی به قرارداد.


9 مرداد 1398


انجام پروژه با نرم افزار آدامز

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 مرداد 1398


انجام پروژه با نرم افزار R

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

همکاری خوبی بود


14 مرداد 1398


انجام پروژه تشخیص سرطان پوست

بدون امتیاز

350,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه شبکه عصبی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

از همکاری با ایشان بسیار راضی هستم.


1 مرداد 1398


تمرین ساده مخابرات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

به امید همکاری مجدد


31 تیر 1398


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
انجام پروژه مدل سیم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری خوبی بود


12 مرداد 1398


انجام پروژه vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

مثل همیشه عالی


19 مرداد 1398


انجام تمرین متلب

بدون امتیاز

120,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تمرین ساده مهند سی پزشکی

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 تیر 1398انجام پروژه فلوئنت

امتیاز 3.00 (ضعیف)

150,000 تومان

به معنای واقعی کلمه، پدرم در آمد تا پولم داده شد. دو هفته کامل بعد از دادن پروژه, منتظر ماندم که پاسخ بدهند. متاسفانه اصلا جوابگو نبودند و خیلی دیر جواب می دادند. برای بنده تجربه خوبی شد که با ایشان اصلا کار نکنم.


24 تیر 1398


انجام پروژه کد ویژن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خیلی خوبی بود به امید همکاری های بیشتر


31 تیر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام تمرین ساده کنترل

0.00 (بدون امتیاز)

90,000 تومان

مجری به دلیل مشکل شخصی قادر به انجام پروژه نبود و با رای داوری گروگذاری لغو شد.


24 تیر 1398


انجام پروپزال سیلواکو مطابق با توضیحات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری خوبی بود


12 مرداد 1398


انجام پروژه کنترل فازی موتور DC

بدون امتیاز

105,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


2 مرداد 1398


انجام پروژه گمز

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 شهریور 1398


انجام پروژه پردازش تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

هر آنچه یک فریلنسر می خواهد


31 تیر 1398


انجام تمرین ساده مکانیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

خوب بودن


31 تیر 1398


انجام پروژه پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری خوبی بود


22 تیر 1398


انجام پروژه با نرم افزار نسترن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

کار به خوبی پیگیری و تعریف شد.


23 تیر 1398


انجام تمرین هوش مصنوعی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود.


2 مرداد 1398


انجام پروژه vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

ایشون در کارشون کاملا حرفه ای هستند.


31 تیر 1398


انجام تمرین مکانیک با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

140,000 تومان

همکاری خوب


31 تیر 1398


انجام تمرین سیمولیمنک متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

170,000 تومان

مثل همیشه عالی و حرفه ای


26 تیر 1398


انجام تمرین کنترل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

بسیار همکاری خوبی بود، به امید همکاری بیشتر


24 تیر 1398


انجام پروژه شبیه سازی با کلودسیم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

همکاری خیل خوبی بود.


1 مرداد 1398


انجام پروژه با آردینو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

عالی و حرفه ای


26 تیر 1398


انجام پروژه مخابرات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

550,000 تومان

عالی و حرفه ای


19 تیر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه هایسیس

0.00 (بدون امتیاز)

170,000 تومان

مجری به دلیل مشکل شخصی نسبت به ارسال کار اقدام نکرد و پاسخگوی سوالات داوری نبود.


16 تیر 1398


انجام پروژه برق قدرت

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 تیر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه مهندسی پزشکی با متلب

0.00 (بدون امتیاز)

200,000 تومان

مجری قادر به انجام پروژه نبود. پروژه با رای داوری و توافق طرفین لغو گردید.


15 تیر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه کنترل مطابق با توضیحات

0.00 (بدون امتیاز)

185,000 تومان

مجری نسبت به ارسال پروژه در موعد مقرر اقدام نکرد.


15 تیر 1398


تمرین ساده پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

همکاری خوبی بود.تشکر


15 تیر 1398


انجام تمرین با نرم افزار hfss

امتیاز 3.00 (ضعیف)

55,000 تومان

بسیار ضعیف.... با توجه به اینکه علمی از بابت کارها ندارند و فقط یک واسط هستند، نمیدانند چگونه یک کار را صحیح تعریف کرده و صحیح تحویل بگیرند. حق الزحمه را بسیار با تاخیر میپردازند و اصلا و ابدا حرفه ای نیستند.


15 تیر 1398


انجام تمرین الکترونیک با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

مثل همیشه حرفه ای و عالی


20 تیر 1398


انجام تمرین اکسل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

کار مرتب و مشخص ارائه شده بود


16 تیر 1398


انجام تمرین متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

تجربه لذت بخش خوبی بود.


13 تیر 1398


تهیه مقاله علمی ترویجی مرتبط با داده کاوی

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 تیر 1398


انجام تمرین پروتئوس

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 تیر 1398انجام تمرین کدویژن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری با ایشون همیشه باعث مسرته.


20 تیر 1398


انجام دو تمرین ساده کنترل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

ممنون خوب بود.


24 تیر 1398


انجام تمرین به زبان c

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 تیر 1398


انجام پروژه پردازش تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

هر آنچه یک فریلنسر می خواهد


22 تیر 1398


مدلسازی تصویر الکتریکی ماهی الکتریکی

امتیاز 7.00 (خوب)

250,000 تومان

هماهنگی بسیار عالی


10 تیر 1398رای داوری
داور پارسکدرز

انجام تمرین ساده با متمتیکا

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

مجری حاصل کار را دقیقاً مطابق چیزی که خریدار خواسته بود تحویل نداد و تنها درصدی از وجه با رای داوری برای ایشان آزاد شد.


8 تیر 1398


انجام پروژه پایتون

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه برنامه نویسی اندروید

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

ب امید همکاری های بیشتر و بهتر


5 تیر 1398


انجام تمرین اکسل

امتیاز 5.00 (متوسط)

100,000 تومان

متوسط بودند


15 تیر 1398


انجام پروژه تایپ لاتکس

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 تیر 1398


حل یکی از مسائل برق قدرت مطابق با جزوه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار خوش برخورد و مثبت


9 تیر 1398


انجام چند تمرین یادگیری ماشین

امتیاز 4.00 (زیر متوسط)

100,000 تومان

۶ روز عدم پاسخگویی بعد از تحویل


10 تیر 1398


انجام پروژه برق کنترل با متلب

امتیاز 9.00 (عالی)

100,000 تومان

به امید همکاری بیشتر


15 تیر 1398


انجام تمرین درس برق قدرت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

340,000 تومان

به امید همکاری مجدد


5 تیر 1398


انجام تمرین کامسول

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 تیر 1398


انجام تمرین ترمودینامیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 تیر 1398


انجام تمرین معماری کامپیوتر

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

155,000 تومان

همکاری خوبی بود :)


19 تیر 1398


پروژه گرافیک معماری

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 تیر 1398


انجام تمرین پروتئوس

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

80,000 تومان

بسیار خوب بودند


6 تیر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه داده کاوی با متلب و پایتون

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

با رای داوری کل وجه پروژه برای مجری آزاد گردید.


1 تیر 1398


انجام پروژه رباتیک با متلب

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تمرین ساده کنترل

امتیاز 9.00 (عالی)

150,000 تومان

عالی بودند


3 تیر 1398


انجام پروپزال رشته صنایع

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

دارای شخصیت بسیار محترمی هستند. امیدوارم در کارشان همیشه موفق باشند انشاالله


15 تیر 1398


حل دستی چند تمرین الکترونیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

از همکاری با ایشون بسیار خوشحال شدم.


13 تیر 1398شبیه سازی مقاله برق مخابرات با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود به امید همکاری های بیشتر


13 تیر 1398


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشانجام پروژه پروتئوس

بدون امتیاز

43,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 تیر 1398انجام پروژه ساده full adder

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مثل همیشه عالی


17 تیر 1398


حل دستی تمرینات ریاضی

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

100,000 تومان

فقط وجه گروگذاری خیلی دیر آزاد شد


10 تیر 1398


انجام تمرین درس دینامیک سیستم قدرت ۱

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

265,000 تومان

به امید همکاری مجدد


27 خرداد 1398


انجام پروژه مکانیک

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 خرداد 1398


انجام تمرین کنترل خطی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 تیر 1398


انجام تمرین مخابرات

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

110,000 تومان

کار خوب بود، فقط هزینه مربوطه از طرف خریدار دیگر آزاد شد و این کار خوب نیست.


2 تیر 1398


انجام پروژه برق قدرت

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 تیر 1398


انجام تمرین ساده مینی تب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

بسیار حرفه ای هستن به امید همکاری های بیشتر


27 خرداد 1398


انجام 5 تمرین برق قدرت ساده با متلب

امتیاز 7.00 (خوب)

300,000 تومان

تعامل نسبتا خوب


31 خرداد 1398


ترجمه مقاله صنایع تا امشب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوبی انجام شد. از شما تشکر میکنم. در صورت رضایت به بنده نیز رای مثبت دهید. با تشکر


21 خرداد 1398


انجام پروپزال رشته فن آوری اطلاعات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری خوبی بود.


2 تیر 1398


شبیه سازی مقاله برق قدرت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

همکاری عالی بود.


24 مرداد 1398


انجام پروژه کنترل

امتیاز 9.00 (عالی)

395,000 تومان

بسیار همکاری خوبی بود به امید همکاری بیشتر


30 خرداد 1398


انجام پروژه دیگسایلنت

امتیاز 7.00 (خوب)

150,000 تومان

خیلی محترم هستن.


9 تیر 1398


انجام تمرین ساده با spss

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود، به امید پروژه ها و همکاری های بیشتر


26 خرداد 1398انجام پروژه شیمی با متلب

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 خرداد 1398


انجام تمرین ساده با متمتیکا

امتیاز 9.00 (عالی)

60,000 تومان

عالی بودن و هیچ مشکلی نبود. ممنون


22 خرداد 1398


انجام پروژه سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

170,000 تومان

خریدار محترمی هستند. از همکاری با ایشان خوشحال شدم.


25 خرداد 1398


انجام تمرین پایتون

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 خرداد 1398


انجام تمرین فتوشاپ

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

انجام تمرین ساده پایتون

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

مجری پاسخگو نبود. پروژه با رای داوری لغو گردید.


11 خرداد 1398


انجام تمرین تحقیق در عملیات

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 خرداد 1398


تمرین ساده با hspice

امتیاز 7.00 (خوب)

50,000 تومان

بسیار خوب مثل همیشه


18 خرداد 1398


توضیح الگوریتم باکتری با پاورپوینت

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه یادگیری ماشین

بدون امتیاز

280,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه کلودسیم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

700,000 تومان

همکاری عالی داشتیم.


17 تیر 1398


شبیه سازی با سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود


21 خرداد 1398


انجام تمرین کنترل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

با سلام بسیار حرفه ای بودند.


9 خرداد 1398


انجام پروژه داده کاوی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

220,000 تومان

کار خوبی بود


22 خرداد 1398


انجام تمرین برنامه نویسی جاوا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود.


12 خرداد 1398


تمرین ساده متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

عالی و حرفه ای


21 خرداد 1398


انجام پروژه سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

خریدار محترم و پیگیری هستند.


25 خرداد 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه مکانیک با متلب

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان

مجری متعهد به انجام کار نبود و پس از پذیرش پیشنهاد توسط خریدار اعلام انصراف کرد. با توجه به رویه نامناسب مجری در خصوص پذیرش پیشنهادها و سپس انصراف از انجام کارها، این پروژه توسط داوری لغو شد.


3 خرداد 1398


انجام پروژه گمز برق قدرت

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

450,000 تومان

خیلی محترم هستن.


1 خرداد 1398


تمرین ساده پروتئوس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 خرداد 1398


انجام پروژه با گمز

امتیاز 10.00 (ممتاز)

500,000 تومان

در دسترس و پاسخگو


7 خرداد 1398


انجام پروژه پردازش تصویر - تشخیص چهره با استفاده از pso

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.محاسبه ماتریس در متلب

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 اردیبهشت 1398


ترجمه ساده 4 صفحه

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 اردیبهشت 1398


دو تمرین ساده مینی تب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

کار باهاشون عالی بود


29 اردیبهشت 1398


تمرین ساده متلب

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 اردیبهشت 1398
الگوریتم ساده داده کاوی

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تمرین برق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

بسیاد متعهد


21 اردیبهشت 1398


انجام پروژه مهندسی پزشکی T Gh

بدون امتیاز

270,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام تمرین ساده سیگنال و سیستم با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

از همکاری لذت بردم


19 اردیبهشت 1398


انجام چند تمرین با لینگو

بدون امتیاز

230,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه هوش مصنوعی با متلب

0.00 (بدون امتیاز)

200,000 تومان

مجری در مهلت مقرر پاسخگو نبود پروژه با رای داوری لغو گردید


18 اردیبهشت 1398


انجام پروژه ahp - سلسله مراتبی

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 اردیبهشت 1398


شبیه سازی مقاله مخابرات با متلب

بدون امتیاز

650,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 اردیبهشت 1398


انجام پروژه سرطان پروستات پردازش تصویر

بدون امتیاز

350,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام تمرین رباتیک با متلب

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 اردیبهشت 1398


انجام پروژه مکانیک با متلب

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 اردیبهشت 1398


انجام پروژه شبیه سازی با متلب در مورد DNA

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

بسیار در کار کمک کردند


16 اردیبهشت 1398


تمرین ساده پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

تجربه خوبی بود، به امید همکاریههای بیشتر


21 اردیبهشت 1398


انجام پروژه متلب - کدنویسی الگوریتم ریاضی

بدون امتیاز

165,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تمرین فازی با متلب

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه avr و بسکام

امتیاز 9.00 (عالی)

150,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر....


4 خرداد 1398


انجام تمرین کلاسی جاوا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خیلی خوبی بود.


14 اردیبهشت 1398


انجام پروژه گمز رشته برق

امتیاز 7.00 (خوب)

500,000 تومان

خیلی محترم هستن.


29 خرداد 1398


سیستم استنتاج فازی سوگنو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

انسان بسیار خوب و خوش اخلاقی هستند. در کلیه مراحل کار بسیار همکاری مناسب و خوبی دارند.


10 خرداد 1398


انجام تمرین ساده پایتون

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 اردیبهشت 1398


تمرین ساده پروتئوس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 اردیبهشت 1398


انجام پروپزال مطابق با توضیحات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

260,000 تومان

به امید همکاری بیشتر


11 اردیبهشت 1398


انجام پاورپوینت

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 اردیبهشت 1398


پاداش

60,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
پروژه سی شارپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر:)


11 اردیبهشت 1398


تمرین داده کاوی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

بسیار خوب


5 اردیبهشت 1398


استخراج پاورپوینت از مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

49,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر و بیشتر


3 اردیبهشت 1398


حل معادله پاندول کروی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

خوب و منصف


10 اردیبهشت 1398


انجام پروژه الکترونیک با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری عالی بود


2 اردیبهشت 1398


انجام پروژه Microsoft Project

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه پردازش تصویر با متلب

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 اردیبهشت 1398


انجام صنایع با متلب

بدون امتیاز

275,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 اردیبهشت 1398


انجام پروژه الگوریتم ژنتیک با متلب

بدون امتیاز

280,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 اردیبهشت 1398


تمرین متلب مکانیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

همکاری بسیار خوب


1 اردیبهشت 1398


تمرین ساده گمز

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 اردیبهشت 1398


انجام تمرین عمران با متلب

امتیاز 5.00 (متوسط)

50,000 تومان

تاخیر در پرداخت


2 اردیبهشت 1398


انجام تمرین آنالیز عددی

بدون امتیاز

170,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 اردیبهشت 1398


انجام تمرین متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر


4 اردیبهشت 1398انجام پروژه بسکام

امتیاز 9.00 (عالی)

100,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر...


10 اردیبهشت 1398


انجام پروژه سی شارپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

عالی بودند


10 اردیبهشت 1398


انجام پروژه الکترونیک با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

واقعا ممتاز


24 فروردین 1398


تمرین ساده متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

کارفرما متین و مودبی هستن


21 فروردین 1398


تمرین ساده پردازش تصویر

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


10 اردیبهشت 1398


انجام تمرین میپل

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 فروردین 1398


انجام تمرین المان محدود

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار عالی


24 فروردین 1398


تمرین ساده مکانیک

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه Microsoft Project

0.00 (بدون امتیاز)

200,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود و پروژه با رای داوری لغو شد.


15 فروردین 1398


انجام پروژه پروتئوس

امتیاز 9.00 (عالی)

100,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر...


5 اردیبهشت 1398


انجام تمرین ساده با R یا پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

همکاری خوبی بود


20 فروردین 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

120,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود و مرتکب تخلف شد، پروژه با رای داوری لغو شد.

آگهی استخدام/ اعلان

7 فروردین 1398


انجام پروژه پردازش تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

بسیار متعهد


7 فروردین 1398شبیه سازی مقاله مهندسی پزشکی

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه با شبکه عصبی و پردازش تصویر

امتیاز 9.00 (عالی)

170,000 تومان

کار خوبی بود.


14 فروردین 1398


پروژه‌ اماده تخمین قیمت در بورس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

160,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 فروردین 1398


تمرین پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بسیار از کار با ایشان خرسندم


3 فروردین 1398


انجام پروژه زمان بندی رشته صنایع

امتیاز 10.00 (ممتاز)

220,000 تومان

صبور و خوش برخورد


29 فروردین 1398انجام تمرین با دیگسایلنت

امتیاز 9.00 (عالی)

170,000 تومان

کارفرمای منطقی هستند


8 فروردین 1398


تمرین متلب

امتیاز 9.00 (عالی)

50,000 تومان

اصلا سر مبلغ اذیت نکردند و فقط کمی دیر جواب میدهند اما من راضی ام از همکاری با ایشون


27 اسفند 1397


انجام پروژه پایتون

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 فروردین 1398


انجام پروژه پردازش تصویر با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

166,000 تومان

بسیار متعهد


26 اسفند 1397


تمرین ساده کنترل

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

60,000 تومان

عالی..........


25 اسفند 1397انجام تحقیق مطابق در ارتباط با نسبت های مالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 اسفند 1397


دو تمرین ساده حسابداری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

92,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 اسفند 1397


مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی Ann و الگوریتم ژنتیک GA تعدادی دیتا هست

امتیاز 10.00 (ممتاز)

140,000 تومان

منطقی، پر از کار البته کمی دیر جواب میدن


1 فروردین 1398


ادامه پروژه چند هدفه انجام شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

انسان بسیار شریف و کوشایی هستند. بسیار صبور و متین هستند در مراحل کار


17 فروردین 1398


پروژه پیش بینی شبکه عصبی با متلب

امتیاز 9.00 (عالی)

120,000 تومان

کارهای مناسبی ارائه میدن


1 فروردین 1398


انجام پروژه متلب - کدنویسی الگوریتم ریاضی

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پاورپوینت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

سپاس..........


23 اسفند 1397


تمرین شبکه عصبی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

عالی مثل همیشه


23 اسفند 1397


تمرین ساده محاسبات عددی با متلب

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 اسفند 1397


پروژه پیش بینی تورم با متلب

امتیاز 4.00 (زیر متوسط)

100,000 تومان

در ابتدای امر تاخیر زیاد در ارسال داده داشتن و برنامه بهم خورد


27 فروردین 1398


انجام پروژه مکانیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

منصف و وقت شناس


28 اسفند 1397


پروژه cfd رشته مکانیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار عالی


22 اسفند 1397


انجام تمرین متلب

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 اسفند 1397


ادامه زدن بک‌ لینک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

ایشون یکی از بهترین کارفرماهای پارسکدرز هستند. بعد از انجام چند پروژه بسیار خوشحالم از آشنایی با ایشون


14 اسفند 1397


انجام تمرین vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

از همکاری باهاشون کاملا راضی هستم


13 اسفند 1397


پروژه الگوریتم svm

بدون امتیاز

280,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 اسفند 1397


گرفتن بک لینک از سایت معتبر دنیا برای سایت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

بسیار عالی یکی از بهترین همکاری هایی بود که در طول دوران فریلنسرینگ تجربه کردم.


12 اسفند 1397


انجام پروژه VHDl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

مثل همیشه عالی


8 اسفند 1397


انجام پروژه صنایع با متلب

بدون امتیاز

360,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام تمرین شبکه عصبی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مثل همیشه عالی


10 اسفند 1397


انجام پروژه اندروید

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه مهندسی شیمی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

خوشحالم که با ایشون همکاری دارم.


18 اسفند 1397


تمرین ساده متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

از همکاری با ایشون خیلی راضی هستم.


9 اسفند 1397تمرین متلب - تبدیل فوریه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

تعامل خوب با مجری


18 اسفند 1397


انجام پروژه الکترونیک با C یا لب ویو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

از همکاری با ایشون همیشه خوشحال میشم.


17 اسفند 1397


انجام تمرین متلب

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


10 اسفند 1397رای داوری
داور پارسکدرز

انجام تمرین با پایتون

0.00 (بدون امتیاز)

180,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


23 بهمن 1397


انجام پروژه مخابرات با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

حرفه ای و محترم


4 اسفند 1397


انجام پروژه شیمی

امتیاز 9.00 (عالی)

120,000 تومان

بسیار مودب.از همکاری با ایشون خوشحالم .


26 اسفند 1397


انجام پروژه مدولاسیون با متلب

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 بهمن 1397


تمرین رشته برق قدرت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

160,000 تومان

به امید همکاری مجدد با ایشان


28 بهمن 1397


انجام تمرین متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 بهمن 1397


تمرین شبکه عصبی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مثل همیشه عالی


1 اسفند 1397


پروژه پردازش تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

بسیار متعهد


19 بهمن 1397


کامل کردن سمینار انجام شده

امتیاز 9.00 (عالی)

150,000 تومان

همه چیز عالی بود. ممنون


25 بهمن 1397


انجام پروژه تحلیل سلسیه مراتبی ahp

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.شبیه سازی یکی از کاربردهای فیلتر وینر کاربرد تخمین یک سیستم در متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

انسان بسیار محترم و شریفی هستند/ همکاری زیادی داشتیم و همه صبور و متواضع هستند


27 بهمن 1397


تمرین ساده فرترن

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 بهمن 1397


پروژه ساده پردازش تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار کارفرما باصبری هستند انشالله بازم همکاری کنیم


16 بهمن 1397


تمرین متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

بسیار متعهد


14 بهمن 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه ساده با متلب

0.00 (بدون امتیاز)

170,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


13 بهمن 1397


انجام پروژه با sql

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

160,000 تومان

امیدوارم از کار انجام شده رضایت داشته باشید


19 بهمن 1397انجام تمرین vhdl

بدون امتیاز

155,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 بهمن 1397


ارسال فایل بین دو کامپیوتر در متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

170,000 تومان

مثل همیشه عالی


1 اسفند 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام پروژه با زبان پایتون

0.00 (بدون امتیاز)

300,000 تومان

مجری قادر به ارسال حاصل کار نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


11 بهمن 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

شبیه سازی مقاله الکترونیک

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

مجری اقدام به گروگذاری ضمانت تخصص نکرد و قادر به انجام کار نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


11 بهمن 1397


انجام پروژه max_plus

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

عالی هستند.


20 بهمن 1397


پروژه پردازش تصویر - تمرین الگو

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 بهمن 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام تمرین گمز

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


9 بهمن 1397


انجام تمرین سی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

خریدار بی نظیر


13 بهمن 1397


انجام تمرین پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

ممنون از آزاد سازی به موقع


16 بهمن 1397


پروژه تحقیقاتی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 بهمن 1397


انجام پروژه سیلواکو

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 بهمن 1397


تمرین فرترن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

تعامل خوب با مجری


27 بهمن 1397


تمرین ساده فرترن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

تعامل خوب با مجری


28 بهمن 1397


انجام تمرین کوراتز - vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود


10 بهمن 1397


تمرین ساده پردازش تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 بهمن 1397


انجام پروژه گمز

امتیاز 4.00 (زیر متوسط)

110,000 تومان

کار رو درست تعریف نکردن و توی آزاد سازی وجه هم به موقع عمل نکردن


13 بهمن 1397


انجام تحقیق بر روی موضوع زیر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 بهمن 1397


تمرین vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

85,000 تومان

مثل همیشه حرفه ای و عالی


13 بهمن 1397


انجام تمرین vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوبی بود


10 بهمن 1397


انجام تمرین جاوا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود.


12 بهمن 1397


انجام پروژه کدویژن avr

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار عالی و حرفه ای هستند.


13 بهمن 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

تهیه سمینار

0.00 (بدون امتیاز)

200,000 تومان

حاصل پروژه در مهلت مقرر ارائه نشد و پروژه با رای داوری لغو شد.


29 دی 1397


انجام پروژه spss تا فردا شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

عالی و خوش قول هستند.


29 دی 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام یک مقاله علمی و پژوهشی با عنوان زیر

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان

مجری در مهلت مقرر پاسخگو نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


29 دی 1397


انجام تمرین داده کاوی با متلب

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 اسفند 1397


انجام پروژه مدل سیم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

بسیار محترم و پیگیر


30 دی 1397


انجام تمرین میپل maple

بدون امتیاز

225,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تمرین ساده با سی پلاس پلاس

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تهیه پروپزال

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

بسیار عالی


29 دی 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام تحقیق رشته آی تی

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان

مجری در مهلت مقرر پاسخگو نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


26 دی 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

انجام تمرین ساده با سی پلاس پلاس

0.00 (بدون امتیاز)

70,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


25 دی 1397


پروژه پردازش تصویر با متلب

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه پروتئوس ( گزارش درباره پروژه )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

بسیار عالی و حرفه ای هستن.


3 بهمن 1397


انجام پروژه لب ویو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

از همکاری با ایشون بسیار خوشحال شدم.


29 دی 1397انجام پروژه پردازش تصویر

امتیاز 9.00 (عالی)

300,000 تومان

همکاری خوبی بود.


8 بهمن 1397


انجام تمرین با نرم افزار xilinx

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

مثل همیشه عالی


21 دی 1397


یک tab menu ساده می خواستم با reactبرام طراحی کنند

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

40,000 تومان

در طول پروژه هر چقدر تلاش کردم نتوانستم صحبتی با آقا یا خانم پارس_کاربر داشته باشم و بازخوردی از ایشون بگیرم.


26 دی 1397


تمرین ساده سی پلاس پلاس

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

40,000 تومان

متاسفانه در زمان آزاد کردن مبلغ، پاسخگو نبودن.


29 دی 1397


انجام پروژه وریلوگ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود


29 دی 1397


پروژه hvdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود


21 دی 1397


انجام تمرین پردازش تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

111,000 تومان

بسیار متعهد


24 دی 1397


انجام پروژه پردازش تصویر ( تشخیص عنبیه )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

بسیار شریف و پیگیر هستند/ از نظر اخلاق بسیار رفتار پسندیده ای دارند.


16 بهمن 1397


تمرین پردازش سیگنال

بدون امتیاز

125,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام تمرین متمتیکا

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


20 دی 1397


انجام تمرینات درس فیزیک الکترونیک

امتیاز 5.00 (متوسط)

50,000 تومان

پروژه ای که ایشون ثبت کردن پروژه‌ی خودشون نبود و پروژه شخص دیگری بود و ایشون نقش واسطه داشتن. در حین انجام پروژه، متأسفانه ایشون به سوال هایی که ازشون میپرسیدم پاسخ نمیدادن.


24 دی 1397


انجام چند تمرین C

امتیاز 10.00 (ممتاز)

125,000 تومان

خریدار عالی و پاسخگو


16 دی 1397انجام تمرین سی شارپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

امیدوارم در کارهای ایندشون بتونم باهاشون همکاری کنم


16 دی 1397


تهیه پروپزال کامپیوتر

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 دی 1397


انجام تحقیق با عنوان زیر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

همکاری نسبتا خوبی بود...


23 دی 1397


انجام پروژه پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

کارفرمایی بسیار با ادب و باشخصیت هستند، به امید همکاری های بعدی با ایشون.


16 دی 1397


تمرین vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود


17 دی 1397


انجام پروژه vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

بسیار محترم و منظم


17 دی 1397


انجام تمرین hspice

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه انسیس

بدون امتیاز

500,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 دی 1397


ترجمه مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

53,000 تومان

همکاری با ایشون رو برای تمام مجریان پیشنهاد میکنم


14 دی 1397


انجام ترجمه مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

از ایشون خیلی ممنونم


10 دی 1397


تمرین ساده hspice

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

مثل همیشه خوب و عالی


16 دی 1397


انجام پروژه مخابرات با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

280,000 تومان

عالی و حرفه ای


23 دی 1397


انجام پروژه پردازش تصویر - متلب

بدون امتیاز

240,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.
انجام پروژه با سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود


10 دی 1397


شبیه سازی مقاله برق مخابرات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

عالی و حرفه ای


28 دی 1397


انجام تمرین ساده با پروتئوس و کدویژن

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 دی 1397پروژه امنیت شبکه SDN در هنگام وقوع حمله DDoS با متلب یا پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

انسان بسیار خوش اخلاق و پیگیری هستند. همکاری بسیار خوب و تعامل عالی دارند.


9 بهمن 1397


انجام پروژه جاوا java

امتیاز 10.00 (ممتاز)

220,000 تومان

همکاری خوب مثل همیشه


3 دی 1397انجام تمرین ساده با R

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 آذر 1397


انجام تمرین پایتون تا امشب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

کارنامه ایشون به اندازه کافی گویای همه چیز هست.


26 آذر 1397


انجام پروژه دیگسایلنت

امتیاز 7.00 (خوب)

72,000 تومان

خیلی محترم هستن.


4 دی 1397


انجام پروژه جاوا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

همکاری خوبی بود


27 آذر 1397


انجام تحقیق برای سمینار

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام تمرین پردازش تصویر با متلب

بدون امتیاز

56,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.انجام پروژه مدل سیم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

مثل همیشه عالی


3 دی 1397


انجام پروژه vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

مثل همیشه عالی


24 آذر 1397


انجام پروژه vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

مثل همیشه عالی


27 آذر 1397


ترجمه مقاله و‌ تهیه پاور

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

56,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 آذر 1397


انجام پروژه پردازش تصویر با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

انسان بسیار خوب و کوشایی هستند/ رفتار و اخلاق پسندیده ای دارند/


27 بهمن 1397


انجام تمرین ساده hspice

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

بسیار خوب


21 آذر 1397


تمرین ساده درس شناسایی الگو هوش مصنوعی

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 آذر 1397


انجام دو ترجمه با قیمت مناسب

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 آذر 1397


ترجمه مقاله

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

56,000 تومان

ممنونم از ایشون


20 آذر 1397


انجام تمرین ساده با نرم افزار دیگسایلنت

امتیاز 7.00 (خوب)

150,000 تومان

خیلی محترم هستن.


24 آذر 1397


انجام تمرین سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بهترین خریدار سایت هستند


24 آذر 1397


پروژه پایتون

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.حل مشکلات قالب یک سایت وردپرسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

در کمال ادب و احترام پیگیر کار بودن واقعا کار با ایشون رو به تمام فریلنسرها پیشنهاد میکنم


16 آذر 1397


انجام تمرین ساده با C

بدون امتیاز

78,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 آذر 1397


انجام تمرین پایتون

امتیاز 9.00 (عالی)

50,000 تومان

به امید همکاری بیشتر و امیداورم راضی بوده باشند.


22 آذر 1397


حل مشکل یک سایت وردپرسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

کار با ایشون بسیار لذت بخش بود


9 آذر 1397


انجام پروژه VHDL

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

همکاری خوبی بود


5 اسفند 1397


انجام تمرین با جاوا java

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود


24 آذر 1397


انجام تمرین دیگسلایلنت

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

150,000 تومان

خیلی محترم هستن.


15 آذر 1397


انجام پروژه با نرم افزار دیگسایلنت

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

500,000 تومان

خیلی محترم هستن.


16 آذر 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه با متلب

0.00 (بدون امتیاز)

300,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


30 آبان 1397


ترجمه مقاله رشته برق

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 آذر 1397


تمرین الکترونیک با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

خریدار محترم - همکاری خوب


3 آذر 1397


ترجمه مقاله

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 آذر 1397


پروژه با سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی بود


3 آذر 1397


پروژه ساده hspice

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

مثل همیشه عالی. همکاری با ایشان باعث افتخار است.


3 آذر 1397


پروژه ساده با سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

خریدار محترمی هستند


3 آذر 1397


انجام پروژه سیلواکو _ silvaco

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

خریدار محترم و پیگیری هستند.


3 آذر 1397


ترجمه نوشتاری با عنوان زیر

امتیاز 7.00 (خوب)

12,750 تومان

در زمینه ارتباط با مجری، کمی کم لطفی کردند


6 آذر 1397


انجام تحقیق با موضوع سایبرسکوریتی

امتیاز 9.00 (عالی)

69,000 تومان

ممنون و متشکرم


2 آذر 1397


انجام پروژه با وریلوگ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

500,000 تومان

مثل همیشه عالی بودن


12 دی 1397تمرین ساده پردازش تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

بسیار متعهد


3 آذر 1397


انجام تمرین جاوا java

بدون امتیاز

135,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یک مقاله و توضیحات درباره آن

امتیاز 7.00 (خوب)

60,000 تومان

.........


26 آبان 1397


انجام پروژه با ACCSESS

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوب


29 آبان 1397


انجام پروژه modelism مدل سیم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

170,000 تومان

مثل همیشه عالی


29 آبان 1397


انجام تمرین ساده پردازش سیگنال

بدون امتیاز

63,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 آذر 1397


انجام تمرین ساده گمز

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 آبان 1397


انجام تمرین vhdl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

همکاری خوبی بود


21 آبان 1397


انجام تمرین سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود.


20 آبان 1397


حل دستی تمرین الکترونیک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوبی بود


10 آبان 1397


انجام پروژه ریاضی متلب

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.نوشتن برنامه ساده اندروید

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.شبیه سازی مقاله ساده پردازش سیگنال

امتیاز 10.00 (ممتاز)

275,000 تومان

بسیار عالی و حرفه ای


12 آبان 1397


شبیه سازی مقاله برق مخابرات با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

عالی و حرفه ای


21 آبان 1397


انجام پروژه گمز GAMZ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

خیلی عالی و منظم بودند


10 آبان 1397


انجام تحقیق در ارتباط با موضوع زیر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 آبان 1397


پروژه ساده پردازش سیگنال

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

عالی و حرفه ای


21 آبان 1397


پروژه پردازش سیگنال با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

280,000 تومان

بهترین خریدار و بسیا محترم


3 آذر 1397


حل مدل ریاضی سه هدفه با nsga2 با متلب

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ترجمه مقاله

امتیاز 7.00 (خوب)

20,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم ولی متاسفانه مبلغ رو یکم دیر ازاد کردن


8 آبان 1397


انجام پروژه مخابرات با متلب

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه متلب

بدون امتیاز

200,000 تومانانجام پروژه مخابرات با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

280,000 تومان

عای و حرفه ای


12 آبان 1397


انجام تمرین با زبان R

امتیاز 3.00 (ضعیف)

200,000 تومان

بسیار بی نظم، عدم پاسخگویی، عدم برخورد مناسب، ایرادات الکی و بدون دلیل، عدم ازاد سازی مبلغ تا چند روز پس از تحویل، ایشان یک واسطه است که نمیتوان براش پروژه انجام داد.


21 مهر 1397انجام دو تمرین با جاوا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

140,000 تومان

عالی عالی


14 مهر 1397


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

خریدار خوبی هستند.


8 مهر 1397


تشخيص نوع تومور مغزي با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

انسان بسیار محترم و با پشتکاری هستند/ در روند انجام پروژه همکاری کامل دارند.


3 دی 1397


تمرین ساده با سی شارپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

عالی بودن. به امید همکاری های بیشتر


7 مهر 1397


انجام پروژه متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

انسان بسیار صبور و شریفی هستند. هر کمکی در توانشون باشه انجام میدن


29 مهر 1397


انجام پروژه جاوا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همانند کار قبلی بسیار با ادب و با شخصیت هستند. ان شالله که بتونم بازهم باهاشون همکاری داشته باشم.


4 مهر 1397


تمرین ساده مدولاسیون با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

عالی و حرفه ای


4 مهر 1397


ترجمه مقاله برق

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 مهر 1397


انجام پروژه سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

خریدار محترم و پیگیری هستند.


15 مهر 1397


طراحی سایت pbl

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

فوق العاده خوش اخلاق و انسان و متین هستند و دوست دارم تمامی پروژه های بعدیم رو با ایشون کار کنم.


9 مهر 1397


شبیه سازی مقاله مربوط به رشته مالی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

بسیار با اخلاق و خوش برخورد هستند.


14 آبان 1397


انجام پروژه dsp

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

عالی و محترم


2 مهر 1397


رفع یک سری از مشکلات سایت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

بسیار همکاری خوب و صمیمانه ای داشتیم و داریم همچنان هم دوست دارم که پروژه هام رو تنها با ایشون ادامه بدم. فوق العاده هستند.


13 مهر 1397


شبیه سازی عملکرد باتری لیتیوم یون در خودروی الکتریکی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 شهریور 1397


نوشتن تحلیل از یک مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17,000 تومان

همکاری خوبی بود


23 شهریور 1397


انجام پروژه شبکه عصبی فیلتر موجک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

انسان بسیار کوشا و با اخلاقی هستند/ همکاری بسیار خوب و سازنده ای همیشه دارند.


29 مهر 1397انجام پروژه الکترونیک مطابق با توضیحات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

350,000 تومان

همکاری خوبی بود. خریدار محترمی هستند.


4 مهر 1397


پروژه بهینه سازی چند هدفه با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

انسان بسیار شریف و با شخصیتی هستند.


14 آبان 1397


انجام پروژه modelsim

امتیاز 10.00 (ممتاز)

170,000 تومان

مثل همیشه عالی


11 مهر 1397


انجام تمرین پایتون

بدون امتیاز

250,000 توماننگارش پروپزال برای موضوع زیر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

بسیار خوش برخورد و متین هستند.


4 مهر 1397انجام پروژه متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

مثل همیشه همکاری بسیار خوب


4 مهر 1397


دسته بندی با روش som در متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

انسان بسیار محترم و خوش برخوردی هستند.


31 شهریور 1397


انجام پروژه تشخیص میزان ابتلا به سرطان پستان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

کارهای بسیار جالب و همکاری بسیار خوبی در طی مراحل کار دارند/ بسیار محترم و کوشا هستند.


14 آبان 1397


انجام پروژه ساده با نرم افزار سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

خریدار محترمی هستند. از همکاری با ایشان خوشحال شدم.


27 مهر 1397


پروژه شبکه عصبی - شناسایی حروف انگلیس Spiking در محیط متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

کارفرمای بسیار منصف و محترمی هستن


14 مهر 1397


انجام پروژه سی شارپ

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 شهریور 1397


تمرین ساده هوافضا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

یک همکاری خوب


30 شهریور 1397انجام پروژه پایتون مطابق با خواسته ارسالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

1,000,000 تومان

کارفرمایی بسیار با ادب و با شخصیت هستند.


19 شهریور 1397


پروژه استخراج ویژگی با ترکیب گابور و pca با LDP

بدون امتیاز

290,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
انجام پروژه مخابرات با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

170,000 تومان

همکاری بسیار خوب و سازنده ای دارند. برخورد بسیار شایسته و قابل تحسینی دارند.


31 شهریور 1397


انجام پروژه پردازش سیگنال

امتیاز 10.00 (ممتاز)

280,000 تومان

بسیار عالی


14 شهریور 1397


انجام پروژه پردازش سیگنال با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

عالی و حرفه ای


13 شهریور 1397


انجام تمرین ساده با میپل

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 شهریور 1397


انجام دو تمرین ساده با پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

پروژه شفاف و بی حاشیه.ممنون


14 شهریور 1397


توضیح تمرین سیلواکو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

همکاری خوبی بود. خریدار محترمی هستند.


14 شهریور 1397


انجام پروژه شبکه عصبی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

کارفرمای بسیار خوبی هستند ... به امید همکاری های بیشتر


25 مرداد 1397


انجام پروژه spss

بدون امتیاز

220,000 تومانشبیه سازی مقاله ساده برق مخابرات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

هزینه به موقع آزاد گردید


25 مرداد 1397


انجام تمرین فرترن - ّFortran

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

بسایر محترم


27 مرداد 1397


انجام پروژه مهندسی پزشکی با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

انسان بسیار محترم و خوش اخلاق هستند.


24 شهریور 1397شبیه سازی distance adaptive routing

امتیاز 9.00 (عالی)

400,000 تومان

خیلی خوب و همراه بودن


14 شهریور 1397شبیه سازی مقاله با متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

انسان بسیار شریف و متعهد و با اخلاقی هستند.


21 شهریور 1397


حل تمرین ساده در گمز

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

به امید همکاری بیشتر


10 مرداد 1397


انجام یک مقاله همایشی

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 شهریور 1397پروژه ساده پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 مرداد 1397