مشاهده پروفایل پارس _کاربر

امروز 5 بهمن 1395

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?انجام تمرینات مکانیک با سیمولینکmotodrive
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)انجام تمرین کلاسی با متلبantecessor22 دی 1395
0.00 (بدون امتیاز)انجام دو تمرین درس تمرین های چند رسانه ای با متلب‎رای داوری داور پارسکدرز 12 دی 1395
امتیاز 9.00 (عالی)مغناطیس توزیع شار در یک نیم دایرهmatlab1st21 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی مقاله قدرتmotodrive14 دی 1395
?تقسیم یک گراف به 3 قسمت با شرایط موجود در فایل پیوستmortezamsp
?ترجمه مقاله رشته قدرتsaeed
امتیاز 10.00 (ممتاز)حل عددی مساله پازشال-مکانیک‎royce14 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام فصول باقی مانده پروژه مخابراتیBsalvadour25 دی 1395
?انجام چند تمرین ساده پردازش تصویرHardware+Software
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرينات ساده پرداش سيگنال با متلب‎‎مهندس الکترونیک4 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام چند تمرين ساده پردازش تصويرمهندس الکترونیک6 دی 1395
?ترجمه فایل پیوست به صورت خواناkhantaymoor
0.00 (بدون امتیاز)شبیه سازی مقاله متلب مطابق با توضیحات ارسالیرای داوری داور پارسکدرز 22 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تمرین ساده پردازش تصویرمهندس الکترونیک24 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرینات پردازش تصویرronnie24 آذر 1395
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)تهیه پروپزال برای مقاله رشته کامپیوتردیناروند4 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه برق-به دست آوردن طیف فرکانسیFFTmotodrive12 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبيه سازي مقاله برق قدرت با متلبmotodrive17 آذر 1395
امتیاز 7.00 (خوب)انجام تمرین شبکه عصبی ساده با متلبمینا فتحی15 آذر 1395
امتیاز 9.00 (عالی)تهیه پروپزال مخابراتKPH16 دی 1395
?شبیه سازی مقاله رشته کامپیوتر نرم افزار با متلبکاربر39280
?شبیه سازی مقاله رشته مکانیک مطابق با توضیحات‎-مش لمسProgrammer
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی مقاله پردازش تصویرمهندس الکترونیک25 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه اندرویدp25 آذر 1395
?انجام تمرینات درسی-هوش مصنوعی و باتیک‎‎‎antecessor