مشاهده پروفایل پارس _کاربر

امروز 1 اردیبهشت 1400

بکوش عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه تو به آن مینگری

با خدا باش پادشاهی کن


مهارت ها

پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرای داوری
داور پارسکدرز

پروژه شبیه سازی روش شبکیه عصبی در تصاویر سونوگرافی بااستفاده از فیلترکالمن متلب

بدون امتیاز

300,000 تومان

کیفیت حاصل پروژه مطلوب نبود و مجری قادر به ادامه همکاری و اصلاح حاصل کار نبود. پروژه با رای داوری لغو شد.


1 اردیبهشت 1400


پروژه شعر ادبیات فارسی 5217

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.سفارش کار تحقیقی 2842

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه پروتئوس 6080

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.رسم یک خانه در نرم افزار متلب 7164

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تمرین پروتئوس 8258

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تمرین برنامه نویسی جاوا - 1333

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.سفارش تمرین sowt کد 3220

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.سفارش کورل 5250

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تمرین آباکوس 0602

بدون امتیاز

120,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.