مشاهده پروفایل پارس _کاربر

امروز 2 خرداد 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?انجام تمرین کامپیوتر با متلبProgrammer
?انجام پروژه مکانیک با متلب (حل معادلات دیفرانسل)Programmer
?انجام تمرینات درس کنترل با متلبProgrammer
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرین ساده مکانیک با متلبProgrammer27 اردیبهشت 1396
?تهیه پروپزال رشته هوش مصنوعیاحسان
?انجام پروژه پردازش تصویر (image proceesing)Programmer
0.00 (بدون امتیاز)انجام تحقیق کامپیوتررای داوری داور پارسکدرز 23 اردیبهشت 1396
?انجام پروژه صنایع با متلب (matlab)س.م.ا.ن
?انجام پروژه پردازش تصویر متلب با توضیحات ارسالی (matlab)Programmer
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه پردازش تصویر با متلب (matlab)Programmer1 خرداد 1396
?انجام پروژه کامپیوتر مطابق با توضیحاتAhmadiProjects
?انجام پروژه مکانیک با الگوریتم ژنتیکMATLAB Expert
?انجام تمرین گمزProgrammer
?انجام پروژه عمران با متلبProgrammer
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه ساده متلبProgrammer15 اردیبهشت 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه پردازش تصویر با متلبProgrammer22 اردیبهشت 1396
?انجام پروژه مهندسی پزشکی (استخراج سیگنال)Programmer
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرین شبکه عصبی ساده با متلبProgrammer1 خرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرینات شناسایی سیستم با متلبProgrammer21 اردیبهشت 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرین ساده محاسبات عددی با متلبProgrammer15 اردیبهشت 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرین داده کاوی با متلبProgrammer18 اردیبهشت 1396
?پاداشroyce
?بهینه سازی توان مدار پروژه رشته برقساسان
?مدلسازی با متلب برای مدل پیوستی رشته صنایعProgrammer
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه متلب حل عددی مطابق با توضبحاتProgrammer6 اردیبهشت 1396
?انجام پروژه مکانیکProgrammer
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه پردازش تصویر (matlab)Programmer25 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه ریاضی مطابق با توضیحاتProgrammer13 اردیبهشت 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرین ساده هوش مصنوعیMATLAB Expert20 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرین ساده CFD سادهroyce20 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه پردازش تصویر مطابق با توضیحاتProgrammer25 فروردین 1396
امتیاز 7.00 (خوب)انجام تمرین مکانیک با متلبنیما19 فروردین 1396
?انجام پروژه های صنایع با متلبProgrammer
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی مقاله رشته کامپیوترمهندس الکترونیک5 اردیبهشت 1396
?شبیه سازی دو مقاله پردازش تصویرArtificial Intelligence
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه متلبProgrammer16 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه شبکه عصبی ساده با متلبمهندس الکترونیک4 فروردین 1396
امتیاز 6.00 (بالای متوسط)پروژه رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و جستجوی گرانشی‎رای داوری داور پارسکدرز 24 اسفند 1395
?انجام پروژه شبکه عصبی با متلبantecessor
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه شیمیalirasouli15 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی مقاله رشته کامپیوتر با متلبprogramer11021 اسفند 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)حل ديناميكي تمرين مكانيك با متلبنیما27 اسفند 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پروژه الگوریتم ژنتیک و PSO رشته عمرانprogramer11014 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه انتگرال گیری با متلبProgrammer17 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه کامپیوتر با متلبprogramer1102 فروردین 1396
?انجام پروژه ساده متلب مطابق با توضیحاتantecessor
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه شیمی با متلبalirasouli27 اسفند 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه ساده با متلبMATLAB Expert16 اسفند 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام یک پروژه تحت وب سادهطاها دريس30 فروردین 1396
?انجام تمرینات با متلبantecessor
?شبیه سازی یک از مقالات هوش مصنوعی ارسال شدهمهرزاد
?انجام پروژه ساده عمران با متلبprogramer110
امتیاز 10.00 (ممتاز)حل انتگرال دو بعدی با متلبMATLAB Expert5 اسفند 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پروژه اثر انگشت به روش پایلرmatlab1st20 اسفند 1395
امتیاز 9.00 (عالی)شبیه سازی مقاله با متلبرای داوری داور پارسکدرز 26 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)بدست آوردن چند شکل ساده در متلبMATLAB Expert25 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)مسئله بهینه سازی که به روش نقطه درونی حل شدهProgrammer17 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)به دست آوردن شکل ها در متلبMATLAB Expert25 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی دو مقاله رشته شیمی با متلبalirasouli29 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)رمزنگاری پایلیر داده هاmatlab1st20 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه پردازش تصویر ساده با متلبProgrammer25 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام یک قسمت کوچک از پروژه پردازش تصویرProgrammer17 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرینات مکانیک با سیمولینکmotodrive7 بهمن 1395
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)انجام تمرین کلاسی با متلبantecessor22 دی 1395
0.00 (بدون امتیاز)انجام دو تمرین درس تمرین های چند رسانه ای با متلب‎رای داوری داور پارسکدرز 12 دی 1395
امتیاز 9.00 (عالی)مغناطیس توزیع شار در یک نیم دایرهmatlab1st21 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی مقاله قدرتmotodrive14 دی 1395
?تقسیم یک گراف به 3 قسمت با شرایط موجود در فایل پیوستmortezamsp
?ترجمه مقاله رشته قدرتsaeed
امتیاز 10.00 (ممتاز)حل عددی مساله پازشال-مکانیک‎royce14 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام فصول باقی مانده پروژه مخابراتیBsalvadour25 دی 1395
?انجام چند تمرین ساده پردازش تصویرHardware+Software
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرينات ساده پرداش سيگنال با متلب‎‎مهندس الکترونیک4 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام چند تمرين ساده پردازش تصويرمهندس الکترونیک6 دی 1395
?ترجمه فایل پیوست به صورت خواناCoder_Translator
0.00 (بدون امتیاز)شبیه سازی مقاله متلب مطابق با توضیحات ارسالیرای داوری داور پارسکدرز 22 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تمرین ساده پردازش تصویرمهندس الکترونیک24 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام تمرینات پردازش تصویرronnie24 آذر 1395
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)تهیه پروپزال برای مقاله رشته کامپیوتردیناروند4 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه برق-به دست آوردن طیف فرکانسیFFTmotodrive12 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبيه سازي مقاله برق قدرت با متلبmotodrive17 آذر 1395
امتیاز 7.00 (خوب)انجام تمرین شبکه عصبی ساده با متلبمینا فتحی15 آذر 1395
امتیاز 9.00 (عالی)تهیه پروپزال مخابراتKPH16 دی 1395
?شبیه سازی مقاله رشته کامپیوتر نرم افزار با متلبکاربر39280
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی مقاله رشته مکانیک مطابق با توضیحات‎-مش لمسProgrammer17 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)شبیه سازی مقاله پردازش تصویرمهندس الکترونیک25 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)انجام پروژه اندرویدp25 آذر 1395
?انجام تمرینات درسی-هوش مصنوعی و باتیک‎‎‎antecessor