مشاهده پروفایل matlabprozhe

امروز 15 آذر 1400

با سلام خدمت همه شما عزیزان

با توجه به تعداد بالای پروژه هایی که من در پارس کدرز ثبت میکنم در صورتی که آزاد کردن وجه مجریان محترم به تاخیر افتاد حتما در یک پیام یادآوری کنید که سریعتر هزینه واریز شود.

با تشکر از همه مجریان محترم که با متلب پروژه همواره رابطه تعاملی بسیار خوبی داشته اند.


مهارت ها

در حال بارگذاری ...

پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشدر حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

کاری اتوکد 3993

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه درس انگلیسی- 1779

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه متره و برآورد عمران 1559

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه درس فن آوری اطلاعات 6403

بدون امتیاز

155,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه درس پژوهشی - 8418

بدون امتیاز

160,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تمرین پایتون 6296

بدون امتیاز

140,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تمرین ساده spss کد 7679

بدون امتیاز

100,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تمرین فلوئنت 9949

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه EES کد 0671

بدون امتیاز

350,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پروژه ees کد 5052

بدون امتیاز

400,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.در حال بارگذاری ...