مشاهده پروفایل کاربر 3080

امروز 5 بهمن 1395

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای
? مقاله ی مروری (literature review) درباره داده کاوی در بازار بورس حسین جی
امتیاز 7.00 (خوب) پروژه درس تفکر سیستمی مندي27 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز) یه خلاصه چند صفحه ای از یکی از موضوع های زیر pppp22 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز) ترجمه فوری تا فردا شب همین ساعت آرش18 دی 1395

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?تنظیم پایان نامه طبق دستورالعمل نگارش پایان نامه دانشگاهShahrivar
امتیاز 10.00 (ممتاز)تایپ دو فایل pdf تا ساعت 7 عصرمهدی و.م26 دی 1395
امتیاز 7.00 (خوب)تایپ چندین pdf تا ساعت 7eli27 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پاداشمسعود توکلیان21 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن شبکهمسعود توکلیان21 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه چند صفحه تا ساعت 7 بعد ازظهرnader14y21 دی 1395