مشاهده پروفایل mostafa

امروز 2 آبان 1396

به دلفی تسلط دارم اما دیگه حوصله برنامه نویسی ندارم ی مدت کوتاهی هم اندروید نوشتم چند تا برنامه تو کافه بازار هم دارم


مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای