مشاهده پروفایل کاربر62758

امروز 1 اردیبهشت 1398

مهارت ها

برنامه نویسی کودا

بدون امتیاز

150،000 تومانترجمه مقاله کامپیوتری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17،000 تومان

عالی بودن


23 مهر 1397


خلاصه کردن چند مقاله

بدون امتیاز

70،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.خلاصه کردن چند مقاله

بدون امتیاز

60،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پیشنهاد و انجام سمینار یک موضو مرتبط با gpu

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200،000 تومان

بسیار عالی و خوب بودن


20 مهر 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50،000 تومان

بسیار عالی

مخفی

27 فروردین 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

90،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


موازی سازی یک برنامه با open mp

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30،000 تومان

واقعا عالی بودن


14 بهمن 1396


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50،000 تومان

عالی بودن

مخفی

12 بهمن 1396


پیاده سازی یک الگوریتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100،000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود.


24 دی 1396