مشاهده پروفایل دیکشنری

امروز 30 مهر 1398

زبان خارجی

  • انگلیسی به فارسی

سوابق کاری

  • مترجم دارالترجمه اینترنتی به مدت 11سال
  • از سال 85 تا 90 مترجم متون علمی در دانشگاه بهشتی
  • مترجم رسمی در دارالترجمه شریعتی از سال 91 تاکنون

ترجمه مقاله از انگلیسی به فارسی تا فردا صبح

بدون امتیاز

14,400 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه دقیق، تخصصی، حرفه ای مقاله شماره 2 فیزیک- 3800 کلمه (تحویل نهایی 10 شب دوشنبه 11 شهریور)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

37,000 تومان

بنده خودم مدیر یه تیم ترجمه هستم، ایشون طوری همکاری کردند که واقعاً فکر کردم یکی از اعضاء تیمم هستند. اگه باز هم نیاز به کمک داشته باشم حتماً از حضور ایشون استفاده می کنم. موفق باشند


12 شهریور 1398رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه 70 صفحه از کتاب

امتیاز 4.00 (زیر متوسط)

100,000 تومان

علیرغم تمدید مهلت انجام پروژه تنها نیمی از ترجمه انجام و پذیرش گردید.


10 تیر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه انگلیسی به فارسی 5400 کلمه

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

حاصل کار مجری ناقص بود و دارای کیفیت مطلوب نبود. پروژه با رای داوری لغو گردید.


1 تیر 1398


ایجاد پاور رای یک مقاله و شرح آن

امتیاز 7.00 (خوب)

20,000 تومان

خوب بودن


26 خرداد 1398


ترجمه زبان تخصصی ریاضی 2

بدون امتیاز

23,800 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پیش کد و پس کد در OFDM.(مخابراتی)

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 خرداد 1398


موضوع کدینگ ویدئو( سیستم های پخش همگانی ویدئوی دیجیتالی DVB)

بدون امتیاز

123,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 اردیبهشت 1398


ترجمه متن انگلیسی

بدون امتیاز

60,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


26 اردیبهشت 1398


ترجمه دقیق بدون استفاده از ترجمه گوگل

بدون امتیاز

140,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.
شیمی( کربوهیدرات نانوتکنولوژی)

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه دو تا متن به فارسی

بدون امتیاز

36,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


9 فروردین 1398


ترجمه - Robust Face Recognition via Sparse Representation

بدون امتیاز

57,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه عمران و معماری

بدون امتیاز

24,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


8 خرداد 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه متن انگلیسی تخصصی عمران

امتیاز 5.00 (متوسط)

54,400 تومان

حاصل کار مجری دارای کیفیت مطلوب و مطابق خواست خریدار نبود. تنها بخشی از وجه با رای داوری برای مجری آزاد شد.


1 اسفند 1397


ترجمه مقاله

بدون امتیاز

45,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله

بدون امتیاز

36,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


10 بهمن 1397


Multiscale sheet metal hydroforming and burst pressure estimates

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه سه فایل استاندادر تخصصی رشته مواد متالوژی

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه یک فایل ساده انگلیسی در زمینه ساخت و طراحی

امتیاز 4.00 (زیر متوسط)

21,000 تومان

حاصل کار مجری مطلوب نبود و با تاخیر ارائه شد. پروژه با رای داوری خاتمه یافت.


2 دی 1397


نیاز به ترجمه در زمینه کشاورزی با کیفیت طلایی

بدون امتیاز

265,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


6 فروردین 1398


ترجمه abstract از 11 مقاله ISI

بدون امتیاز

24,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله

بدون امتیاز

60,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


20 آذر 1397


مقاله درباره سد خاکی و ژئوتکنیک

بدون امتیاز

46,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 آذر 1397


ترجمه مقاله درباره جذام

بدون امتیاز

36,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن تخصصی میکروبیولوژی

بدون امتیاز

16,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


28 آبان 1397


ترجمه تخصصی

بدون امتیاز

56,700 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه 10 صفحه

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


18 آبان 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی روان

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله مدیریت

بدون امتیاز

18,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


18 آبان 1397


ترجمه مقاله (زمینه نساجی)

بدون امتیاز

27,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.مالی بانکی

بدون امتیاز

36,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


10 شهریور 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه الکترونیکی

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

15,000 تومان

تنها نیمی از کار با رای داوری پذیرش شد.


3 مرداد 1397


ترجمه متن با موضوع جامعه شناسی سلامت

بدون امتیاز

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


16 تیر 1397


حسابرسی بهای تمام شده

بدون امتیاز

13,400 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه مقاله برق

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

17,500 تومان

درصدی از کار مورد قبول نبود و در نهایت پروژه با رای داوری خاتمه یافت.


24 خرداد 1397


Counting what really counts? Assessing the political impact of science

بدون امتیاز

53,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ و ترجمه

بدون امتیاز

171,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه ریاضی انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

70,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.کامپیوتر ابری cloud computing

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله تخصصی حسابداری

بدون امتیاز

76,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری

12 بهمن 1396