مشاهده پروفایل کاربر89643

امروز 29 تیر 1398

مهارت ها

ترجمه مقاله در مورد استرس 2

بدون امتیاز

8,210 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ترجمه یک مقاله با موضوع استرس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,360 تومان

همکاری خوبی بود


25 تیر 1398


ترجمه یک مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,410 تومان

اولین همکاری های بین من و ایشان کارفرمای خوب سایت هستند


21 تیر 1398


ترجمه یک مقاله با موضوع استرس

بدون امتیاز

6,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه یک مقاله توسعه فردی

بدون امتیاز

13,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 تیر 1398


ترجمه و زمانبندی دو ویدیو انگیزشی موفقیت

بدون امتیاز

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 تیر 1398


ترجمه و زمانبندی دو ویدیو انگیزشی

بدون امتیاز

6,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 تیر 1398


ترجمه دو مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,700 تومان

بسیار محترم. به امید همکاری های آتی


2 تیر 1398


ترجمه یک مقاله برای شروع به همکاری

بدون امتیاز

6,960 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 خرداد 1398


ترجمه یک ویدیو و زمانبندی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,400 تومان

بسیار کارفرمای محترمی هستند


20 تیر 1398


ترجمه و زمانبندی دو ویدیو برایان تریسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,000 تومان

بسیار همکاری خوب خداروشکر


23 خرداد 1398


ترجمه دو ویدیو و زمانبندی آن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,200 تومان

کارفرمای عالی و محترمی هستند و از کار با ایشان رضایت دارم


26 خرداد 1398


زیرنویس و زمانبندی چند ویدیو توسعه فردی + همکاری دائمی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

19,200 تومان

بسیار کارفرمای خوبی هستند.


20 خرداد 1398


ترجمه ویدیو انگیزشی و توسعه فردی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

بسیار کارفرمای محترمی هستند. به امید همکاری بیشتر


24 فروردین 1398


ترجمه سه مقاله (پست سایت)

امتیاز 7.00 (خوب)

12,000 تومان

خوب بود اما سخت


22 اسفند 1397


زمانبدی زیرنویس 6 ویدیو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

11,000 تومان

کارفرمای خوش اخلاق، محترم و خوش قولی هستند. به امید همکاری های بیشتر


17 اسفند 1397


ایجاد زمانبندی ترجمه ویدیوها به صورت زیرنویس

امتیاز 9.00 (عالی)

10,500 تومان

همکاری مثبتی با ایشان داشتم. به امید همکاری های بعدی.


13 اسفند 1397


زمانبدی زیرنویس 3 ویدیو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

حرفه ای و دارای درک متقابل


18 اسفند 1397


زمانبدی زیرنویس

امتیاز 9.00 (عالی)

7,000 تومان

همیشه آنلاین و پاسخگو.


9 اسفند 1397


ترجمه یک مقاله

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 7 مقاله توسعه فردی و کسب و کار

بدون امتیاز

10,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 اسفند 1397


ترجمه 3 مقاله موفقیت

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 بهمن 1397


ترجمه ویدیوها موفقیت و زیرنویس کردن آن

بدون امتیاز

72,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 اسفند 1397


تبدیل ترجمه ویدیوها به زیرنویس

بدون امتیاز

54,900 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 بهمن 1397


ترجمه 100 دقیقه ویدیو انگیزشی

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 آذر 1397


ترجمه 95 دقیقه ویدیو آموزش توسعه فردی

بدون امتیاز

28,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 آذر 1397


ترجمه 11 ویدیو بازاریابی

بدون امتیاز

26,400 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 آبان 1397