مشاهده پروفایل کاربر98185

امروز 4 شهریور 1398

مهارت ها

پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتغییر در برنامه پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

همکاری خوبی بود


24 تیر 1398


اصلاح و تغییر بخش هایی از برنامه دسته بندی تصاویر که در پایتون نوشته شده

بدون امتیاز

85,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 تیر 1398


ترجمه چند مورد مطلب از مقالات برای نگارش پایان نامه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

کارفرمایی بسیار خوش برخورد و قدرشناس


23 خرداد 1398


اصلاح کد پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

خریدار خیلی خوب و محترمی هستند. همکاری بسیار خوبی بود.


11 مرداد 1398


توضیح کامل کدهای یک فایل پایتون

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

بسیار عالی


16 خرداد 1398


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

خریدار محترم و خوبی هستند. کار بسیار خوبی بود

مخفی

9 خرداد 1398پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

135,000 تومان

کارفرمایی بسیار محترم و متین

مخفی

17 خرداد 1398


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

به امید کار های بعدی

مخفی

11 فروردین 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

260,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی پروژه ویژه