فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
وزارت خارجه15279.49دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
Mahdi004213989.88دعوت
جواد تهمتن321039.92دعوت
Projenevis591209.16دعوت
Faezeh91551569.55دعوت
هلیا - تایپیست حرفه‌ای1362179.87دعوت
موسسه تخصصی بوستان ترجمه آروند342299.80دعوت
fallah system372459.10دعوت
Miss R252689.69دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.