فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206308.83دعوت
M.nasri122349.19دعوت
MatlabKar94359.85دعوت
AhwazSoft224369.74دعوت
SpeedCoder65389.82دعوت
F.Mohassel313409.79دعوت
مهندس نیک60469.07دعوت
Hemen Zandi172499.72دعوت
Master Code63569.65دعوت
pandaPython46619.82دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.