فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
SpeedCoder65309.82دعوت
AhwazSoft221329.78دعوت
DonAryan74339.69دعوت
F.Mohassel268399.82دعوت
Hemen Zandi163419.77دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
MatlabKar73499.87دعوت
pandaPython44509.82دعوت
برنامه نویسان آینده19559.92دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.