فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
برنامه نویسان آینده19649.92دعوت
mohammadmahdi192709.74دعوت
Aspiryn30859.74دعوت
طراح و برنامه نویس49869.91دعوت
AliFarhadi106939.84دعوت
محمد گلزار25969.95دعوت
javad312221089.59دعوت
ronnie551119.93دعوت
مسیح یگانه5511810.00دعوت
محمدابراهیم ابروی2512110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.