فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Javidϟ#385910.00دعوت
sina-sf108629.77دعوت
Master Code53639.63دعوت
me198887689.35دعوت
مهندس نیک49699.43دعوت
طراح و برنامه نویس49789.91دعوت
dr.joudi88710.00دعوت
سحربدیهی-نرم8961939.64دعوت
ronnie55979.93دعوت
javad312191019.56دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.