فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AliFarhadi881059.83دعوت
Aspiryn251029.75دعوت
مسیح یگانه5510410.00دعوت
iamkaro311129.46دعوت
Hossein-622421259.33دعوت
مهندس تقی نسب214110.00دعوت
Coder_Translator801439.29دعوت
OstadBanoo101539.00دعوت
کاربر80068871679.63دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201699.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.