فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
iamkaro311259.46دعوت
مهندس تقی نسب215310.00دعوت
Pouyan311549.20دعوت
Coder_Translator801579.29دعوت
Hamed.281628.95دعوت
Serzhik_H271659.65دعوت
OstadBanoo101699.00دعوت
کاربر80068921839.63دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201859.53دعوت
danial-1004161899.92دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.