فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهرداد دیدار211949.76دعوت
Listing2019510.00دعوت
مهندس تیزرو171969.25دعوت
مرکز ترجمه نارک1081978.67دعوت
سمير931989.58دعوت
AK_47872019.71دعوت
SoRusH_AKhlaGhi162099.89دعوت
کاربر71987342199.22دعوت
pgphp182239.58دعوت
ستاره سهیل192259.80دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.