فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
danial-1004161739.92دعوت
مهرداد دیدار211799.76دعوت
Listing2018210.00دعوت
مرکز ترجمه نارک1081838.67دعوت
سمير931849.58دعوت
FreeLancer2011718610.00دعوت
B.Heydari211879.60دعوت
programer110-1394301949.58دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161989.89دعوت
Pouyan232089.11دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.