فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص سیستم مدیریت محتوا
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس نیک60469.07دعوت
™Saeid65479.71دعوت
برنامه نویسان آینده19649.92دعوت
Mohammad.reza347710.00دعوت
silvercover65799.53دعوت
عرفان ابراهیمی38959.82دعوت
javad312211059.59دعوت
Mmeshkatian101109.86دعوت
محمدابراهیم ابروی2511610.00دعوت
Projenevis671189.06دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.