فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص سیستم مدیریت محتوا
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ali-ghasemi712810.00دعوت
مجتبی ثابتی6114010.00دعوت
Pouyan311549.20دعوت
eng201101559.71دعوت
امین جادریان217110.00دعوت
گروه رها117510.00دعوت
دکتر استیو101779.50دعوت
محمدجعفر خواجه341819.36دعوت
Hosein71271829.65دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201859.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.