فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص سیستم مدیریت محتوا
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Projenevis581169.16دعوت
ali-ghasemi711810.00دعوت
عرفان ابراهیمی361329.88دعوت
مجتبی ثابتی6113310.00دعوت
eng20-6761101429.71دعوت
امین جادریان215610.00دعوت
گروه رها116010.00دعوت
دکتر استیو101619.50دعوت
Hosein71271669.65دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201699.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.