فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص سیستم مدیریت محتوا
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Listing2018210.00دعوت
مرکز ترجمه نارک1081838.67دعوت
yari1051919.14دعوت
XhamidX61938.60دعوت
imehrabadi401969.06دعوت
محمدجعفر خواجه322009.60دعوت
ayhanTB192039.82دعوت
Pouyan232089.11دعوت
میثم شیرازی582229.94دعوت
بکاک102247.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.