فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص سیستم مدیریت محتوا
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
softiran.org292259.75دعوت
شفيع آبادي1823510.00دعوت
مهندس ساجدی923710.00دعوت
Mehdi Sharifi232389.81دعوت
ژنرال-786192419.47دعوت
ُSara111222469.50دعوت
مصطفی موثقی1525210.00دعوت
Private.cs202669.81دعوت
وب-آرت352689.91دعوت
گروه طراحی برژان542739.39دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.