فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Dart
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
youldash191579.63دعوت
Pouyan182358.87دعوت
شنتیا122928.78دعوت
savvydesign.ir1236010.00دعوت
حسین بیوک آقازاده04800.00دعوت
یاور مشیرفر185879.71دعوت
جواااد126559.89دعوت
AK_47326709.48دعوت
p30online1109910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.