فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Dart
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
savvydesign.ir1238310.00دعوت
جواااد154419.91دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
یاور مشیرفر186359.71دعوت
AK_47327179.48دعوت
p30online1116310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.